Oslavy 30-tych narodenín program ERASMUS na Katolíckej univerzite

František Trstenský, 19. marca 2017 12:06

V roku 2017 program ERASMUS oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti prebiehajú v rámci celej Európskej únie rôzne akcie.

Ružomberok 19. marca (skolskyServis.sk) - Aj Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v tejto súvislosti plánuje pripraviť dve podujatia.
Foto:
Jedným z nich je výstava fotografií študentov, ktorí mobilitu absolvovali. „Týmto spôsobom si chceme pripomenúť nielen genézu programu, ale aj životné príbehy našich študentov v zahraničí“, približuje podujatie Michaela Moldová Chovancová, univerzitná koordinátorka programu. Okrúhle výročie chce Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU osláviť i súťažou o najzaujímavejší a najvýstižnejší plagát mapujúci toto jubileum.

V uplynulých rokoch referát zorganizoval rôzne informačné a zoznamovacie podujatia pre odchádzajúcich i prichádzajúcich študentov. Pre poslucháčov zo zahraničia pripravoval informačný bulletin v anglickom jazyku „Guide for Erasmus students“. Zorganizoval stretnutie zahraničných partnerov pod názvom 1. medzinárodný týždeň mobility na KU či zastrešil dobrovoľný kurz anglického jazyka pre pracovníkov KU.

Výrazný záujem o program Erasmus potvrdzujú počty vyslaných členov akademickej obce za posledných 6 rokov a ocenenie zahraničného referátu Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, na podnet Európskej komisie, za rozvoj internacionalizácie.

Program Erasmus+, ktorý bol spustený v roku 2014 a v novej podobe bude fungovať do roku 2020, zlúčil niekoľko programov a pod týmto názvom umožňuje realizovať rôzne projekty. Túto možnosť využíva aj KU či už ako partner alebo koordinátor projektov. V akademických rokoch 2016/2017 a 2017/2018 univerzita prijme poslucháčov a zamestnancov z Ilia State University (Tbilisi) a Ukrainian Catholic University (Ľvov) cez projekt pripravený Referátom pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR