Online platforma projektu e-Roma Resource sa zapĺňa materiálmi

TASR, 2. marca 2015 15:13

Na pripravovanej webovej stránke si užívateľ bude môcť jednoduchým spôsobom vyhľadať všetky potrebné informácie pre prácu s rómskou komunitou.

Ilustračné foto Foto: Milan Kapusta/TASRTrnava 2. marca (TASR) – Online platforma, ktorá uľahčí prístup a vyhľadávanie informácií potrebných pri práci s Rómami, je jedným z výstupov, ktorý realizuje Trnavská univerzita s partnermi cez medzinárodný projekt e-Roma Resource. Na pripravovanej webovej stránke si užívateľ bude môcť jednoduchým spôsobom vyhľadať všetky potrebné informácie pre prácu s rómskou komunitou.

Budú v nej zahrnuté informácie o Rómoch žijúcich na Slovensku a v ostatných partnerských krajinách, informácie o aktivitách zameraných na rómsku populáciu, politikách a právnych predpisoch. Predpokladaný termín spustenia platformy pre verejnosť je máj 2015. "Bude cenným zdrojom informácií, výrazne uľahčí prácu a komunikáciu všetkým odborníkom - učiteľom, vychovávateľom, rómskym terénnym pracovníkom a ďalším profesionálom v tejto oblasti," informovala Katarína Maníková z Trnavskej univerzity.

Prvá časť projektu e-Roma Resource sa uskutočnila od októbra 2014 do januára 2015. Pod vedením projektového tímu z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej univerzity sa realizovala situačná analýza a analýza potrieb cieľovej skupiny, ktorej je platforma určená. Výsledky analýz boli následne prediskutované projektovými partnermi na stretnutí v poľskom Krakove koncom februára tohto roku. Súčasťou bola aj diskusia o obsahovej a formálnej stránke platformy a testovanie práce s ňou.

Projekt e-Roma Resource je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie. Hlavným koordinátorom je Rozvojové vzdelávacie centrum Novo Mesto v Slovinsku, partnerskými inštitúciami sú Ľudová univerzita Kočevje (Slovinsko), Chorvátsky krajský úrad zamestnanosti Karlovac, Združenie pre rozvoj iniciatív (Francúzsko) a Únia asociácií Multikultura (Poľsko). Cieľom je zvýšenie úrovne spolupráce a komunikácie medzi rôznymi poskytovateľmi vzdelávania a výchovných aktivít u rómskej populácie v Európe.

Téma TASR