Odborníci z Katolíckej univerzity realizujú výskum pre ministerstvo

František Trstenský, 18. februára 2018 10:29

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je partnerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) v národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím.

Ružomberok 18. februára (SkolskyServis.sk) - Súčasťou projektu je výskum detí a mládeže z pohľadu rizík spojených s používaním internetu. Výskumný tím tvoria traja výskumníci z Filozofickej fakulty KU (Katedry žurnalistiky a Katedry psychológie), jedna výskumníčka z Pedagogickej fakulty a traja výskumníci z Masarykovej univerzity v Brne. Výstupom projektu zo strany ministerstva má byť zriadenie národnej linky na pomoc detským obetiam, pričom výskum má tvoriť východisko pre implementáciu ministerských politík.„Ide o významnú aktivitu, pretože vďaka tomuto projektu sa na Slovensku podarí prvýkrát zrealizovať reprezentatívny výskum s rovnakou metodológiou a v rovnakom čase, ako tomu bude v iných európskych krajinách, čo umožní vidieť dáta zo Slovenska v kontexte európskych trendov,“ uviedol vedúci výskumného tímu Pavel Izrael z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty KU.

Samotný výskum je prepojený na celoeurópsky výskumný network EU Kids Online, ktorý sa zameriava na výskum detí a mládeže z pohľadu príležitostí a rizík v online prostredí. V roku 2018 prebehnú podobné výskumy vo viacerých európskych krajinách. Naposledy sa výskum EU Kids online realizoval v 25 európskych krajinách v roku 2010, ale Slovensko nebolo jeho súčasťou.

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím je financovaný v rámci Operačného programu ľudské zdroje, Európskeho sociálneho fondu a prioritnej osi 4 – Sociálne začlenenie.

Téma TASR