Ocenenie PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2017 získal časopis REFLEXIE

Martin Pinkoš, 24. mája 2018 13:14

V utorok 15. mája 2018 sa konalo v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium roka 2017, ktorej vyhlasovateľom je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency.

Foto: KU Ružomberok


Bratislava 24. mája (SkolskyServis.sk) - Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku - VERBUM odborný časopis Reflexie - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc. Časopis získal jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií. Ocenenie v podobe diplomu a kryštálovej vázy z rúk riaditeľky súťaže Mgr. Moniky Kozelovej prevzali pracovníčky Katedry manažmentu v Poprade a členky Redakčnej rady Reflexií Dr. Anna Diačiková a Dr. Anna Chocholáková.

Súťaž ponúka overenie kvality médií organizácií v konkurencii iných účastníkov z celého Slovenska a prispieva k celkovému zvyšovaniu úrovne komunikácie, jej kultivovaniu a kvality médií rôznych organizácií, či už miest, obcí, samosprávnych krajov, podnikov, či neziskových a rozpočtových organizácií v krajine. Katolícka univerzita v Ružomberku sa aj takýmto spôsobom ocitla medzi ocenenými úspešnými podnikateľskými organizáciami, ako sú napr. Tatra banka, Allianz – Slovenská poisťovňa, obchodné reťazce Kaufland, Lidl, Tesco a Billa, ďalej Slovnaft, VSE, Slovak Telekom, Corner SK, KPMG, automobilky Kia Motors Slovakia, Škoda Auto Slovensko a Volkswagen Slovakia, záchranný systém Falck, mestá Bratislava a Trnava, či Región Liptov a Žilinský samosprávny kraj. Celkovo bolo ocenených 35 organizácií. Riaditeľka súťaže Mgr. Kozelová v úvodnej reči zbilancovala 15. ročník súťaže a uznala, že kvalita z roka na rok rastie. S radosťou konštatovala veľký záujem organizácií o súťaž, čomu nasvedčuje počet prihlásených.

Časopis začal svoju púť len v minulom roku slávnostným uvedením do života na 1. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum, organizovanom v dňoch 19. - 20. októbra 2017 Katedrou manažmentu v Poprade. Ako je zrejmé z jeho titulu, časopis prináša praxou potvrdenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Cieľovou skupinou časopisu sú študenti slovenských a českých vysokých škôl a postgraduálneho štúdia so zameraním na podnikanie, ekonomiku a manažment, doktorandi, pedagógovia, manažéri, podnikatelia.

Foto: KU Ružomberok

Téma TASR