Obnova Spišskej Kapituly pokračuje

Ing. Andrej Tárník, 5. júna 2018 13:15

Cieľom nedávneho medzinárodného workshopu, ktorý organizovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola úprava záhrady kanónie č. 17.

Nitra 5. júna (SkolskyServis.sk) - Študenti a pedagógovia zo spomínanej nitrianskej univerzity a Českej zemědělskej univerzity v Prahe sa zamerali na návrh sadovnícko architektonickej štúdie danej záhrady.
Workshop pozostával z teoretickej a praktickej časti. Študenti si najskôr prezreli okolie Kapituly, inšpirovali sa históriou, absolvovali komentované prehliadky a exkurzie. Dôvodom bolo nazbierať inšpiráciu pre taký návrh, ktorý naplno zvýrazní krásnu historickú pamiatku.

Cieľom nedávneho medzinárodného workshopu, ktorý organizovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola úprava záhrady kanónie č. 17. Foto: Ing. Andrej Tárník


Za možnosť realizovať praktický workshop v tejto mimoriadne vzácnej lokalite patrí spišskému biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi a biskupskému vikárovi Mons. Ľubomírovi Štefaňákovi; Mgr. Alenke Dolákovej za poskytnutie priestorov na tvorbu v Penzióne St. Martin, archivárom Spišského biskupstva Mgr. et Mgr. Vladimírovi Olejníkovi za sprevádzanie po Spišskom Jeruzaleme a Mgr. Monike Bizoňovej, PhD. za zaujímavú prehliadku Katedrály Sv. Martina a budovy biskupstva. Za odborné vedenie a zdieľané poznatky ďakujeme Ing. Eve Semanovej a Mgr. Gabrielovi Lukáčovi z Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Workshop bol podporený grantom CEPPUS a realizoval sa v rámci siete CIII-CZ-0311-10-1718 Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR