O tichej domácnosti aj radostiach v manželstve

František Trstenský, 24. novembra 2017 9:24

V rámci intelektuálno-formačnej aktivity Hosť na KU 21. novembra privítali na Katolíckej univerzite v Ružomberku manželov Slebodníkovcov, ktorí hovorili na tému spoločného života v manželstve.

V rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ v utorok 21. novembra privítali na Katolíckej univerzite v Ružomberku manželov Slebodníkovcov, ktorí hovorili na tému spoločného života v manželstve. Foto: KU Ružomberok
Ružomberok 24. novembra (SkolskyServis.sk) - Miroslav a Jana, ktorí sú manželmi už 23 rokov, opísali prítomným nielen chvíle spoločného „randenia“, ale aj prvé roky manželstva, ťažkosti, krízy aj skúsenosti s „tichou domácnosťou“, ktoré ich stretli počas manželského života. Spoločne vyzdvihli dôležitú skúsenosť s letným formačným stretnutím Kána, ktoré im po 11-tich rokoch manželstva pomohlo nanovo objaviť krásu manželstva, dôležitosť spoločných rozhovorov a nevyhnutnosť odpustenia. Stretnutie Kána je týždeň pre manželské páry, počas ktorého majú čas sa zastaviť, stretnúť sa s Bohom a otvorene hovoriť a zdieľať sa o svojom manželskom vzťahu. Manželia Slebodníkovci majú spolu 6 detí a aktívne sa zapájajú do prípravy snúbencov na sobáš.

Podujatie „Hosť na KU“ je intelektuálno-formačnou aktivitou, ktorej cieľom je ponúknuť intelektuálny a duchovný rast spoločenstva KU ako aj záujemcov z mimo univerzitného prostredia. Hosťami sú zaujímavé osobnosti z akademického, spoločenského a duchovného prostredia, ktorí priblížia svoju prácu a aktivitu a boli tak inšpiráciou pre mladých ľudí. Podujatie je vždy otvorené aj pre verejnosť.

V rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ v utorok 21. novembra privítali na Katolíckej univerzite v Ružomberku manželov Slebodníkovcov, ktorí hovorili na tému spoločného života v manželstve. Foto: KU Ružomberok


V rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ v utorok 21. novembra privítali na Katolíckej univerzite v Ružomberku manželov Slebodníkovcov, ktorí hovorili na tému spoločného života v manželstve. Foto: KU Ružomberok

Téma TASR