O osmičkových zlomoch v dejinách Slovenska diskutovali na konferencii

Školský servis, 21. mája 2018 13:10

Na význam a posolstvo slovenských udalostí končiacich osmičkou sa zamerala medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov.

Košice 21. mája (SkolskyServis.sk) - Podujatie pod názvom Zlomové osmičky sa uskutočnilo vo štvrtok 18. mája 2018 v rámci VII. ročníka Košických politologických dialógov, ktorých hlavnými organizátormi sú Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Občianske združenie Res Publica. Konferencia sa konala pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekanky FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc. a dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.
Foto:

"Jedny z najvýznamnejších udalostí, ktoré Slovensko, či už v rámci Rakúsko-Uhorska, Československa alebo samostatného Slovenska zažilo, sa odohrali práve v rokoch končiacich číslicou osem. Akoby toto číslo samo o sebe znamenalo akési memento našich dejín v tradičnom ako aj modernom formovaní spoločnosti, kultúry a politiky,“ uviedol Mgr. Ján Ruman, PhD. z Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.

Študenti, ale aj mladí vedeckí pracovníci, sa vo svojich príspevkoch zamerali na významné udalosti z rokov 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1998 či 2018. Taktiež sa zaoberali problematikou krajnej pravice na Slovensku v súčasnosti či angažovanosťou mimovládnych organizácií pri politickej zmene v roku 1998.

„Osmička na konci predstavuje okrem dejinnej zmeny a obratu aj nádej a vieru, ale i neistotu, krivdu, či strach. Je nositeľom minulého poznania, bez ktorého by súčasnosť neexistovala v takej podobe, v akej sa nachádza. A preto sa nazdávame, že význam a posolstvo rokov končiacich osmičkou je nevyhnutné ďalej pripomínať a odhaľovať," dodal Mgr. Ján Ruman, PhD.

SkolskyServis.sk informovala Mgr. Linda Babušík Adamčíková
UPJŠ v Košiciach

Téma TASR