Nový študijný program zameraný na Sväté písmo

František Trstenský, 20. augusta 2017 8:29

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma.

Ilustračné foto Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 20. augusta (SkolskyServis.sk) - S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“.

Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre zamestnaných uchádzačov.

Prednášateľmi budú vyučujúci na KU, ktorí sú na Slovensku uznávanými odborníkmi na Sväté písmo:

- Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, prednáša Starý zákon a biblickú hebrejčinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a zároveň je generálnym vikárom Spišskej diecézy;
- prof. ThDr. František Trstenský, prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu v Spišskej Kapitule a v súčasnosti je prorektorom KU;
- doc. ThDr. Branislav Kľuska, prednáša na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty KU a v súčasnosti je predsedom Akademického senátu tejto fakulty;
- ThDr. Júlia Iskrová, prednáša na Katedre religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU;
-ThDr. Štefan Novotný, PhD., prednáša na Teologickej fakulte v Košiciach a zároveň je rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 15. septembra 2017. Prihlášku a viac informácií nájdete na internetovom odkaze: http://www.ku.sk/index.php/2016-02-23-12-21-02/celozivotne-vzdelavania

Téma TASR