Nové riešenia pre lepšie vysoké školstvo

Branislav Zlocha, 16. júna 2017 10:33

Inteligentné riešenia hodné roku 2017 dokážu využívať aj školy. A efektívne – tak, aby z toho vyťažili študenti i pedagógovia. Príkladom je Vysoká škola manažmentu / CityU of Seattle programs.

Bratislava 16. júna (SkolskyServis.sk) - Navyše, za svoje inovatívne riešenie sa VŠM v tandeme s partnerom - spoločnosťou GRADIENT ECM stala víťazom Microsoft Awards 2017. Ako to vyzerá v praxi? VŠM využíva online platformu, ktorá je akousi online aktovkou študenta. Slúži na vykonávanie všetkých činností spojených so štúdiom – publikovanie študijných materiálov, online prednášky, publikovanie cvičení, realizáciu priebežných aj finálnych testov a podporu študentov formou konzultácií a diskusných fór.

Foto:Požiadavkou VŠM bolo využiť vyzbierané dáta na zlepšenie služieb poskytovaných vysokou školou voči študentom. Tak, aby následne došlo k zdokonaleniu ich študijných výsledkov. Systém teda nielen že zjednodušuje študijný „život“, ale aj efektívne pracuje na tom, aby z posluchární na vysokej škole odchádzali ešte vzdelanejší mladí ľudia.

Aby celý systém pracoval efektívne spoločnosť GRADIENT ECM nasadila do prostredia VŠM špeciálnu aplikáciu s názvom Minit, ktorá využíva cloudovú službu Microsoft Azure umožňujúcu pracovníkom VŠM analyzovať študijný proces. Minit tak na základe poskytovaných dát automatizovane rekonštruuje proces, akým študenti pracujú so systémom a identifikuje rôzne varianty „student journey“. Automatizované porovnanie správania sa študentov vykazujúcich lepšie študijné výsledky s tými „horšími“ umožnilo VŠM identifikovať rozdiely v ich študijnom postupe, s následnou možnosťou budovania individualizovaného prístupu. Vznikla tak „personalizovaná univerzita“.

Univerzita, kde prístup k študentovi nie je postavený na všeobecných postupoch, ale je vysoko osobný. Systému sa konkrétne podarilo poukázať napríklad na výrazné rozdiely medzi využívaním jednotlivých funkcií. Podarilo sa tiež porovnať skupiny študentov na základe ich záverečného hodnotenia a nájsť funkcie, ktoré sú využívané len študentmi s lepšími výsledkami. Sledovanie aktivity pedagogických pracovníkov tiež umožnilo v rámci pedagogického zboru dosiahnuť vyššiu optimalizáciu procesu výučby.

A tak realizácia tohto špeciálneho riešenia umožňuje Vysokej škole manažmentu vykonať ďalší významný krok smerujúci k vytvoreniu modernej univerzity, ktorá by ku každému pristupovala osobitne. Je to škola, v ktorej prístup k študentovi nie je postavený na jednoduchom zaradení do skupiny, ale je vysoko osobný a založený na dátach a výsledkoch.

Univerzita tak splnila cieľ riešenia – z pohľadu študenta využiť existujúce prostriedky na vytvorenie individualizovaného prístupu k študentovi a uľahčiť jeho cestu k lepšiemu výsledku. Navyše, z hľadiska školy vytvoriť lepšie predpoklady na zníženie predčasného skončenia štúdia. Viac informácií o VŠM a online štúdiu: www.vsm.sk.

Téma TASR