Nová iniciatíva žiada zmeny vo fungovaní vysokoškolského vzdelávania

TASR, 13. novembra 2015 13:13, aktualizované 13. novembra 13:41

Za iniciatívou stojí niekoľko vysokoškolských pedagógov, ktorí sa snažia poukázať na zlý stav vysokého školstva na Slovensku.

Ilustračné foto Foto: Jozef Ďurník/TASRBratislava 13. novembra (TASR) – Systémovú zmenu fungovania akademických praktík vrátane financovania v
ysokých škôl požadujú zástupcovia novej iniciatívy s názvom Za živé univerzity. Za iniciatívou stojí niekoľko vysokoškolských pedagógov, ktorí sa snažia poukázať na zlý stav vysokého školstva na Slovensku.

"Zmyslom tohto je vytvoriť platformu pre ľudí z vysokých škôl, aby začali vôbec diskutovať. To, čo nám tu chýba, je absencia skutočnej diskusie. Aby začali diskutovať o tom neradostnom stave našich vysokých škôl," priblížil jeden z členov iniciatívy, Peter Sýkora, ktorý pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Medzi hlavné problémy podľa členov iniciatívy patrí chýbajúca dlhodobá koncepcia a vízia rozvoja univerzitného vzdelávania, sterilný a nepružný zákon o vysokých školách, systém riadenia a financovania a systém akreditácii a hodnotenia pracovníkov.

Navrhujú preto vypracovať dlhodobú víziu rozvoja vysokých škôl minimálne do roku 2030 a stratégiu jej implementácie. Revidovať vysokoškolský zákon a ďalšie normatívne akty s cieľom posilniť akademické slobody a autonómiu vysokých škôl. Ďalej navrhujú zmeniť systém riadenia vysokých škôl, redukovať vplyvy centralizmu, byrokratizmu, ekonomizmu, administratívneho formalizmu a politizácie.

Taktiež žiadajú prehodnotiť financovanie vysokých škôl s cieľom dosiahnuť do roku 2030 priemer štátov Európskej únie. Dôležité je podľa nich aj prepracovať systém akreditácií s cieľom racionalizovať ho, odstrániť neefektívne činnosti a priblížiť ho k medzinárodným štandardom, vrátane plnoprávneho členstva Akreditačnej komisie v Európskej asociácii pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania (ENQA).

Iniciatíva plánuje zorganizovať odborné diskusie, kompetentné analýzy a návrhy na riešenie problémov, či nastavovať kritické zrkadlo všetkým, ktorí rozhodujú o vysokých školách.
Téma TASR