Nitrianski absolventi budú uznávaní v celej Európe

Ing. Andrej Tárník, 8. marca 2018 12:59

Kvalifikovaní technickí absolventi z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre to budú mať jednoduchšie.

Foto: SPU Nitra


Nitra 8. marca (SkolskyServis.sk) - V dnešnom prepojenom svete nie je nezvyčajné, že mladí ľudia si hľadajú prácu i v zahraničí. Kvalifikovaní technickí absolventi z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre to budú mať jednoduchšie.

Európsky monitorovací komitét FEANI totiž rozhodol o zaradení FZKI do Indexu FEANI. Je to doklad o kvalite absolventa technickej univerzity pre zahraničné firmy. Uvedeným faktom sa otvára možnosť pre absolventov fakulty s minimálne dvojročnou praxou a znalosťou svetového jazyka na úrovni štátnej skúšky uchádzať sa o titul európsky inžinier. Euroinžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa.

Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Titul EUR ING, je potvrdením profesijnej zdatnosti aj tých slovenských inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

Titul môže absolventom pomôcť pri výbere zamestnania v štátoch Európskej únie, a tiež k dynamickému kariérnemu rastu. Európske firmy zverejňujú počet svojich EUROINŽINIEROV, ako doklad kvality manažmentu firmy a jeho schopnosti úsilia uplatniť sa na trhu a pri propagácií svojich výrobkov. Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zriadil Slovenský národný komitét FEANI (SNKF), prostredníctvom ktorého, má Slovensko zastúpenie vo FEANI a zabezpečuje slovenským technickým inžinierom možnosť uchádzať sa o titul EUR ING na základe uznania rovnocennej kvality výchovného procesu inžinierov na slovenských technických univerzitách v porovnaní s európskymi univerzitami.

Téma TASR