Investície UKF smerujú k modernizácii infraštruktúry

TASR, 27. decembra 2017 8:29

V areáli hlavnej budovy UKF pribudli nové biologické laboratóriá, skladové i kancelárske priestory.

UKF Nitra Foto: TASR


Nitra 27. decembra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) v posledných mesiacoch zrealizovala niekoľko investičných aktivít, ktorých cieľom je modernizácia infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich priestorov, ale aj formou výstavby nových objektov. V areáli hlavnej budovy UKF pribudli nové biologické laboratóriá, skladové i kancelárske priestory. Určené sú pre realizáciu výskumu v oblasti agrobiológie živočíchov a biomedicíny. Prostredníctvom novostavby sa rozšírili existujúce laboratórne priestory na Nábreží mládeže, čím sa dosiahlo zvýšenie kapacity univerzity tak v oblasti výskumu, ako aj vzdelávania, informoval prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu Ivan Baláž.

Počas uplynulého týždňa sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového Registratúrneho strediska v priestoroch Študentského domova na Slančíkovej ulici, kde vznikli dve nové skladové miestnosti a jedna kancelária. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo rozšírenie kapacity pre archivovanie dokumentov UKF.

Po vysťahovaní Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF boli v tomto roku vykonané prípravné práce, vypratanie priestorov a demontáž zvukových izolácií stien a stropov. Pripravuje sa projektová dokumentácia stavebných úprav, ktoré budú zamerané najmä na stavebné opravy stropov, stien, výmenu podláh, elektroinštalácie a dátových sietí. Po ukončení stavebných úprav budú nové priestory slúžiť Katedre telesnej výchovy a športu, Katedre informatiky, ako aj  Ústavu ekonomiky a manažmentu UKF v Nitre.

Zmodernizované boli aj zastarané a opotrebované učebne Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UKF. Realizované práce boli zamerané na výmenu podláh, rozvodov, osadenie nových stropov so svietidlami a na realizáciu povrchových úprav. V rámci rekonštrukcie bola tiež zabezpečená kompletná výmena zariadenia učební.

Centralizované poradenstvo pre študentov vo viacerých oblastiach, napríklad duchovné poradenstvo, kariérne poradenstvo, finančné a právne poradenstvo, bude zabezpečovať nové poradenské a servisné centrum pre študentov. Umiestnené je v novozrekonštruovaných priestoroch univerzity v areáli Študentského domova Zobor. V rámci centra vzniknú nové kancelárske a poradenské priestory, prednášková, konferenčná, kopírovacia miestnosť, sociálne priestory, kuchynka i technická miestnosť.

Téma TASR