Na valnom zhromaždení OSN vystúpil pedagóg Fakulty zdravotníctva KU

Mária Lehotská, 17. októbra 2018 11:38

V rámci sprievodného odborného programu 73. Valného zhromaždenia OSN prezentoval skúsenosti SR v boji proti tuberkulóze aj pedagóg FZ KU v Ružomberku Ivan Solovič.

Na valnom zhromaždení OSN vystúpil pedagóg Fakulty zdravotníctva KU Ružomberok Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 17. októbra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 25.-27.9. 2018 sa po prvýkrát v histórii Spojených národov uskutočnilo v New Yorku Valné zhromaždenie OSN na najvyššej úrovni venované problematike tuberkulózy. Za Slovenskú republiku delegáciu viedol prezident Andrej Kiska. Počas tohto zasadnutia bola akceptovaná politická deklarácia o boji s tuberkulózou. V rámci sprievodného odborného podujatia venovaného problematike HIV infekcie, tuberkulóze a virusovým hepatitídam prezentoval Ivan Solovič spoluprácu s komunitami v boji proti tuberkulóze prostrednírtom rómskych asistentov - projekt, ktorého základy boli položené na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. pôsobí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a súčasne zastáva pozíciu primára I. oddelenia pneumoftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a konzultanta WHO pre TBC.

Slovenskej republike sa dostalo ocenenia aj na najvýznamnejšom svetovom fóre, kde bolo oznámené zriadenie Kolaboratívneho centra WHO pre prácu so zraniteľnými skupinami populácie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Téma TASR