Na Univerzitu Konštantína Filozofa prídu eurokomisár a europoslanec

Školský servis, 19. novembra 2018 10:15

Fakulta stredoeurópskych štúdií privíta dve osobnosti verejného života, eurokomisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, pána Tibora Navracsicsa a europoslanca, pána Pála Csákyho.

Nitra 19. novembra (SkolskySefvis.sk) - Tibor Navracsics vystúpi s prednáškou Spoločenstvo a hodnoty v súčasnej Európe a pán Pál Csáky bude hovoriť o téme Výzvy pre Európsku úniu. Obe prednášky sa uskutočnia 22. novembra 2018 od 10.45 h v sídle Pedagogickej fakulty na Dražovskej ulici č. 4 v miestnosti D2. Budú prebiehať v maďarskom jazyku so simultánnym tlmočením. Po prednáškach vznikne vo foyeri Pedagogickej fakulty priestor pre otázky v rámci tlačovej konferencie. Na prednášky a tlačovú konferenciu ste všetci srdečne pozvaní.
Tibor Navracsics Foto: TASR
Tibor Navracsics je maďarský právnik, politológ a univerzitný pedagóg. V rokoch 2010 – 2014 vykonával funkciu vicepremiéra a ministra spravodlivosti a verejnej administratívy. Bol tiež ministrom zahraničných vecí a obchodu. Funkciu európskeho komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport vykonáva od roku 2014.

Ako eurokomisár sa podieľa na reforme a modernizácii európskych vzdelávacích systémov, zodpovedá za rozvoj programu Erasmus+, pracuje na vytváraní príležitostí pre účasť mladých ľudí na občianskom a demokratickom živote.

V rámci podpory kultúrnej rozmanitosti pomáha tvorcom Európy osloviť nové publikum, kultúru a kultúrne dedičstvo vyzdvihuje ako katalyzátory inovácie, hospodárskeho rastu a silnejších medzinárodných vzťahov. V oblasti športu podporuje základ na tradičných koreňoch, využitie potenciálu športu na podporu sociálnej súdržnosti, napríklad prostredníctvom Európskeho týždňa športu.
Venuje sa rozvoju vzdelávacieho a podnikateľského rozmeru inovácií a výskumu prostredníctvom Európskeho inovačného a technologického inštitútu a akcií Marie Curie-Sklodowskej. Dohliada tiež na Úrad pre publikácie zodpovedný za správu databázy umožňujúcej občanom prístup k právu EÚ a zverejňovaniu úradného vestníka.

Pál Csáky Foto: TASR
Pál Csáky je slovenský politik maďarskej národnosti. V roku 1992 stál pri zrode Maďarského kresťansko-demokratického hnutia. Následne sa stal jeho predsedom. Od roku 1998 bol podpredsedom Strany maďarskej komunity a zároveň predsedom ministerského klubu. Neskôr vykonával funkciu predsedu SMK.

Je bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a bývalým podpredsedom vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Post poslanca Európskeho parlamentu zastáva od roku 2014.
Na európskej pôde pôsobí ako člen a podpredseda Výboru pre petície a zároveň je náhradníkom vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Je členom Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).
Má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť, väčšina jeho kníh a článkov vyšla v maďarskom jazyku.Spracovala: Mgr. Tímea Kamenická – Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci

Téma TASR