Na Univerzite Komenského v Bratislave sa začal 99. akademický rok

Školský servis, 25. septembra 2017 14:03

Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka. Ide o v poradí 99. akademický rok na najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite.

Na snímke zľava rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas slávnostného otvorenia v poradí 99. akademického roka Univerzity Komenského v Bratislave 25. septembra 2017. Foto: TASR/Daniel VeselskýBratislava 25. septembra (SkolskyServis.sk) - „Vzdelávať a rozširovať poznanie v jednote s vedou, tvorivou prácou – a to nielen vlastných študentov, ale aj vo vzťahu k širšej verejnosti – je poslaním každej dobrej univerzity. Ako univerzita s prívlastkom ,národná‘ nesieme najväčší univerzitný diel zodpovednosti nielen v rámci celej slovenskej spoločnosti a jej budúcnosti, ale tiež postavenia v prostredí našej spoločnej európskej rodiny a v širších súvislostiach aj vo svete. Stali sme sa lídrom v rôznych sférach – od najväčšieho podielu vedeckých publikácií a špičkových vedeckých tímov spomedzi slovenských vysokých škôl až po najvýraznejšiu možnosť sprostredkovania medzinárodnej skúsenosti našim študentom v zahraničí a naopak, zahraničným študentom u nás,“ povedal v úvode slávnostného príhovoru rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.Rektor univerzity sa v Aule UK nevyhol ani kritike súčasnej situácie v rezorte: „Stav školstva, vysokého školstva je neuspokojivý a vyžaduje si zmeny. Ale ozajstné a podložené reálnou kvalifikovanou analýzou! Preto naša akademická obec podala zásadné pripomienky k dokumentu Učiace sa Slovensko a výrazne nesúhlasné stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách aj k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vyjadrili sme nesúhlas s narábaním s eurofondmi na vedu a výskum. Veríme, že nedostatky, na ktoré sme upozornili, budú odstránené a navrhované riešenia budú v záujme veci akceptované.“

„Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, približne kopírujeme stav z predchádzajúceho roka, keď k dnešnému dňu evidujeme 20 600 zapísaných študentov, spolu s doktorandmi takmer 24 200, medzi nimi viac ako 7200 prvákov a viac ako 2000 študentov zo zahraničia. Celkovo má však počet študentov klesajúcu tendenciu odrážajúcu aktuálny vývoj demografickej krivky. Napr. oproti roku 2014, počas ktorého u nás študovalo viac než 24 000 študentov v prvom, druhom a spojenom stupni štúdia, je to pokles o takmer 4000 študentov. Počet doteraz zapísaných zahraničných študentov je viac ako 2500, čo znamená významný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Aktuálne ponúkame viac ako 700 študijných programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch,“ uviedol najvyšší predstaviteľ UK.Rektor UK tiež pripomenul, že Univerzita Komenského patrí medzi dve percentá najlepších univerzít sveta, čo dokazuje pravidelným umiestňovaním sa v medzinárodných rebríčkoch. „Pripomínam, že výška štátnej dotácie pokrýva približne 50 percent našej réžie a ďalších 50 percent vykrývame vlastnými prostriedkami z rôznych zdrojov. Treba si totiž uvedomiť, že často sme porovnávaní s partnerskými univerzitami s niekoľkonásobne vyšším finančným rozpočtom – len napríklad partnerská Viedenská univerzita má na svoju činnosť k dispozícii takmer desaťkrát vyššiu štátnu dotáciu. Naše aktuálne umiestnenia dokazujú, že napriek poddimenzovanému financovaniu je naša vedecká aktivita a kvalita výučby porovnateľná so svetom,“ dodal prof. Mičieta.

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.: „Číslo 99 – 99. akademický rok – je veľmi pekné. Ja mám tiež veľmi zaujímavé číslo. Som totiž dvadsiatou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po roku 1989. S ohľadom na strednú dobu dožitia ministrov školstva pevne verím a dúfam, že sa budem môcť aj takto o rok zúčastniť otvorenia vášho jubilejného stého akademického roka,“ povedala s úsmevom ministerka. „Vaša univerzita vstupuje do nového akademického roka s bohatou tradíciou. Slovensku dala 200 000 skvelých talentovaných ľudí, odborníkov, od ktorých závisí rozvitie a budúcnosť našej krajiny. Vaše postavenie je v tomto smere absolútne nezastupiteľné. Uvedomujem si, že my – ako predstavitelia ministerstva školstva, ako predstavitelia ústredného orgánu štátnej správy – vám v tomto musíme pomáhať urobiť vám vhodné podmienky a poskytnúť vám zázemie,“ dodala Dr. Lubyová.Výučba v zimnom semestri nového akademického roka na UK potrvá do 22. decembra. Následne od 2. januára do 16. februára 2018 bude na UK prebiehať skúškové obdobie. Výučba v letnom semestri sa začne od 19. februára a potrvá do 18. mája 2018. Od 21. mája do 30. júna 2018 bude prebiehať skúškové obdobie.

PhDr. Andrea Földváryová
Univerzita Komenského v Bratislave

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac