Na UMB v B. Bystrici bolo ďalšie z podujatí v rámci Národného konventu

TASR, 15. októbra 2018 15:02

V rámci panelu Európska politika sa nás týka si štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička vymenil názory so študentmi UMB a vypočul si ich očakávania smerom k budúcnosti EÚ.

Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - S cieľom oživiť celonárodnú diskusiu o aktuálnych témach EÚ s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu pokračovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v pondelok ďalším zo série podujatí #MYSMEEÚ. Tentoraz sa uskutočnilo na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.

Ako TASR informoval riaditeľ tlačového odboru MZVaEZ SR Igor Skoček, podujatie za účasti študentov, zástupcov akademickej obce, mimovládnych organizácií a verejnosti otvoril v aule Ekonomickej fakulty UMB podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB Janka Klincková.

V rámci panelu Európska politika sa nás týka si štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička vymenil názory so študentmi UMB a vypočul si ich očakávania smerom k budúcnosti EÚ.

V moderovanej diskusii sa v paneli Európska únia, spravodlivosť a základné práva predstavili vydavateľ Euractiv Slovensko Radovan Geist, riaditeľka odboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Štofová a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel.

Podujatie #MYSMEEÚ v Banskej Bystrici nadviazalo na úvodnú aktivitu Národného konventu o EÚ na Bratislavskom hrade, na regionálne podujatia v Žiline, Zvolene a v Martine, ako aj na minuloročnú sériu diskusií o EÚ so študentmi v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a v Košiciach. Úlohou Národného konventu je zapojiť širokú verejnosť – od politikov, cez predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, akademickej obce, cirkvi, občianskej i podnikateľskej verejnosti – do konštruktívnej proeurópskej diskusie.


Foto: www.mzv.skTéma TASR