McEnteeová:Budovať dôveru mladých v EÚ je možné na základe komunikácie

TASR, 16. marca 2018 9:21

V rámci diskusie organizovanej na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave to vo štvrtok povedala študentom írska ministerka pre európske záležitosti Helen McEnteeová.

Bratislava 16. marca (TASR) - Keď hovoríme o budúcnosti Európy, nehovoríme o nasledujúcich dvoch, troch či štyroch rokoch, ale o nasledujúcich 10, 20 až 30 rokoch, čiže hovoríme o budúcnosti mladých ľudí. V rámci diskusie organizovanej na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave to vo štvrtok povedala študentom írska ministerka pre európske záležitosti Helen McEnteeová.
Helen McEnteeová v Bratislave Foto: EUBA

Zdôraznila, že práve z tohto hľadiska je dôležité, aby bolo počuť ich hlas a aby boli súčasťou tohto dialógu. Ministerka je na návšteve Slovenska v rámci podujatí organizovaných Írskom pri príležitosti osláv dňa svätého Patrika a budovania spolupráce.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko v diskusii so študentmi zdôraznil nutnosť, "aby boli v rámci dialógu o budúcnosti EÚ kladené otázky: Kde sme a kam chcem ísť", ktoré sú podľa neho relevantné na regionálnej, štátnej a európskej úrovni. Upozornil, že oproti minulosti sme svedkami aj nových trendov, ako je rast extrémizmu, zároveň "sme svedkami hospodárskeho rastu a patríme medzi najbohatšie regióny".

"Je nutné diskutovať, akú budúcnosť chceme a uvedomiť si, že napriek tomu, že Únia dosiahla veľmi veľa v rôznych oblastiach, tak takmer nič z toho nie je garantované navždy. Bez ďalšej práce na týchto hodnotách a veciach, čo sme dosiahli, môže dochádzať k ich postupnej erózii," povedal Miko s tým, že táto úloha je práve v rukách mladých ľudí. Práve mládež je podľa Mika väčšinou tá, ktorá, keď ide o dôležitú záležitosť, reaguje v krízových situáciách ako prvá. Vyzdvihol ďalej významnú úlohu príležitostí a možnosti naberania skúseností, ktorú dnes mladí majú.

Írska ministerka McEnteeová konštatovala, že "jediný spôsob, ako začnú mladí ľudia, ako aj ľudia vo všeobecnosti, dôverovať a veriť v EÚ, je prostredníctvom komunikácie a ich zapájania". A tento proces sa musí prostredníctvom vzdelávacích systémov začať od raného veku a pokračovať až po univerzity. "Pretože keď niečomu nerozumiete a nie ste v tom zapojení, tak to ani nemôžete podporiť," vysvetlila.

Ministerka spomenula príklad z vlastnej krajiny, kde funguje komunikačný a vzdelávací program "Blue Star Programme", ktorý sa začína už medzi najmladšími deťmi v základných školách. Žiaci sú v rámci neho vzdelávaní o Európe, dôvodoch, prečo bola Európska únia zriadená, aké sú jej ciele a úlohy a ako sa mení. "S mladými ľuďmi sa diskutuje o tom, kde sa teraz nachádzame."

"Írsko vstúpilo do EÚ pred 45 rokmi, takže viac ako 50 percent írskej populácie sa narodilo v EÚ," uviedla McEnteeová s tým, že pred vstupom do Únie bolo Írsko úplne iná krajina, akou je dnes.

Rovnako aj EÚ sama sa počas svojej 60-ročnej existencie zmenila. "Sme dnes iný svet ako vtedy, keď Únia vznikla. A ako každá iná organizácia aj Európska únia si musí po 60 rokoch existencie klásť otázky, či spĺňa svoj účel. Čo treba zmeniť, pozrieť sa na svet okolo seba a prispôsobiť sa," uzavrela McEnteeová.Téma TASR