Účelová komisia UMB potrebuje čas, aby práce dobre preverila

TASR, 15. novembra 2018 18:17

Uviedol to dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík.

Bratislava 15. novembra (TASR) - Pre odborníkov aj pre verejnosť, ale aj pre dobré prešetrenie situácie je lepšie nechať dostatočný čas účelovej komisii na Univerzite Mateja Bela (UMB) na preverovanie rigoróznych prác. Uviedol to dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík vo štvrtok po stretnutí predstaviteľov právnických fakúlt slovenských univerzít s prezidentom SR Andrejom Kiskom.
Foto: UMB Banská Bystrica

"Účelová komisia sa vždy kreuje na základe zákona a štatútu akademického senátu, kde je dopredu vymedzená nejaká lehota," povedal Turošík. Ozrejmil, že pre všetky strany bude lepšie, keď sa situácia dobre preverí. Podľa neho bude jednoduchšie sa k tejto téme vyjadriť, keď budú známe výsledky prešetrovania a stanovisko odborníkov.

Turošík verí, že verejnosť bude brať na vedomie, že ide o prípad z minulosti. Na právnickej fakulte a na UMB sa odvtedy vymenili viaceré generácie. "My dnes naozaj nemôžeme niesť akúkoľvek zodpovednosť za to, čo sa dialo, nielen u nás, ale jednoducho všade na akejkoľvek univerzite a v spoločnosti ako takej," povedal. Univerzita bude podľa jeho slov rada spolupracovať v medziach zákona, no potrebujú na to aj patričný čas, aby vedeli okolnosti vyhodnotiť a postupovať v rámci zákona.

Akademický senát UMB zriadil účelovú komisiu na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na univerzite. Výsledky preskúmania a návrhy opatrení účelová komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB.Téma TASR