List rektora KU z príležitosti Nedele Katolíckej univerzity

František Trstenský, 18. januára 2018 7:45

Ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity,

Na snímke rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jarab Foto: Oliver Ondráš/TASRRužomberok 18. januára (SkolskyServis.sk) - Nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa.

Chceme túto nedeľu využiť ponajprv ako príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za vznik a poslanie Katolíckej univerzity. Rovnako sa chceme spoločne poďakovať za všetkých jej doterajších absolventov. Naša vďaka patrí Pánu Bohu aj za jej prítomnosť: študentov, pedagógov, zamestnancov a za všetkých našich dobrodincov duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a trpiacim za prinášané obety a všetkým za dar modlitby a ľudskej sympatie.

Každé kresťanské „Pán Boh zaplať!“, ale aj ľudské „ďakujem“ otvára nový nádejný priestor budúcnosti tak samotnej univerzity, ako aj všetkých nás, ktorí sme s ňou spojení a to cez naše „prosím, prosíme...!“ Prosíme, aby Pán požehnával a odmenil tých, ktorí pre dobro Katolíckej univerzity pracujú, obetujú sa, modlia sa i trpia. Modlíme sa spoločne za Katolícku univerzitu, aby sa denne ponárala do pokoja a tvorivého ticha a mohla v pokoji byť služob­níčkou pravdy v láske. Prosme, nech Božie požehnanie sprevádza celé dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku. Kiež by sa jej darilo „vyrábať" čím viac duchovného „kyslíka" na ozdravenie duchovného ovzdušia na našom milova­nom Slovensku.

Aj pre tento rok ostáva hlavným poslaním Katolíckej univerzity pestovať vedu a vieru v našej spoločnosti; stáť v službách hlásania Evanjelia pre dobro života; pomáhať pri budovaní civilizácie lásky poskytovaním všestranného vzdelávania, ale aj kresťanskej kultúry a to všetko v kontexte premodleného a osobného svedectva každého z nás. Katolícka univerzita má pred sebou výzvu, ktorá je vložená do jej podstaty: aby bola miestom, kde prebieha ten vznešený zápas o porozumenie skutočného poznania, ktoré môže človek dosiahnuť vtedy, keď dosiahne vyváženosť medzi poznaním, ktoré prináša viera a poznaním, ktoré prináša rozum.

Vrúcne vám ďakujem v mene súčasných 3629 študentov Katolíckej univerzity ako aj v mene jej pedagógov i zamestnancov za vašu podporu. Chcem všetkých nádejných študentov i záujemcov o štúdium pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku v utorok 6. februára 2018.

S úctou
Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku


Téma TASR