Kurz Safeguarding

František Trstenský, 4. januára 2018 8:00

Program kurzu pozostáva z 10 jednotiek, ktoré sa absolvujú študenti online a 7 povinných stretnutí pre celú skupinu s lektormi.

Ružomberok 4. januára (SkolskyServis.sk) - Centrum pre ochranu mladistvých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.
Obsahom kurzu je získať základné vedomosti o sexuálnom zneužívaní detí; rozpoznať možné známky zneužívania a identifikovať vhodné prostriedky intervencie; získať informácie o legislatíve a postupoch ako o riešení prípadov; pomáhať a starať sa o obete / osoby, ktoré prežili zneužívanie; implementovať prevenciu vo svojich pracovných podmienkach (školy, semináre, formácie atď.).

Program kurzu pozostáva z 10 jednotiek, ktoré sa absolvujú študenti online a 7 povinných stretnutí pre celú skupinu s lektormi. Vyučovací jazyk je angličtina. Slovenčina je akceptovaná iba na účasť na povinných stretnutiach. Trvanie kurzu je február - jún 2018. na webstránke Teologickej fakulty (www.tf.ku.sk) je program kurzu a priihláška.

Téma TASR