KU v Ružomberku sa stala signatárom Magna Charta Universitatum

Martin Pinkoš, 21. septembra 2018 14:25

Od 18. septembra 2018 patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku medzi signatárov Magna Charta Universitatum. Stalo sa tak podpisom listiny počas slávnostnej ceremónie na Univerzite v Salamanke.

Ružomberok 21. septembra (SkolskyServis.sk) - Tento rok malo podujatie osobitne slávnostný charakter, pretože sa konalo pri príležitosti 30. výročia podpisu Magna Charta Universitatum, a pri príležitosti osláv 800. výročia založenia Univerzity v Salamanke. Podujatia sa zúčastnilo 250 rektorov a prorektorov z 50 krajín. Mimoriadny význam podujatia zdôraznila aj prítomnosť španielskeho kráľa Filip VI. a kráľovnej Letízie, ministra školstva, prezidenta regiónu Salamanky a ďalších významných hostí.
Podpisovanie listiny Magna Charta Foto: KU Ružomberok

Príprava žiadosti o prijatie do Magna Charta Universitatum a proces preskúmania a hodnotenia Katolíckej univerzity v Ružomberku prebiehali v rokoch 2017 – 2018. Veľká vďaka za prípravu potrebných dokumentov pre­to patrí predchádzajúcemu vedeniu, menovi­te vtedajšiemu rektorovi prof. Jozefovi Jarabovi a prorektorovi pre zahraničné vzťa­hy prof. Františkovi Trstenskému. Veľká vďaka patrí tiež rektorom troch univerzít, a to Univerzity Karlovej v Prahe, Univerzity Palackého v Olomouci a Trnav­skej univerzity v Trnave, ktorí písomne pod­porili prijatie KU za signatára Magna Charta Universitatum.
Salamanca Magna charta Foto: KU Ružomberok

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Listina bola podpísaná pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. Text charty je pre signatárov štandardom pri presadzovaní rovnakých akademických hodnôt a cieľov. Činnosť signatárov charty je koordinovaná platformou Magna Charta Universitatum Observatory, ktorá monitoruje univerzitnú slobodu v jednotlivých krajinách a na každoročných konferenciách sa venuje aktuálnym vzťahom univerzít a ich komunít na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Tento rok bola konferencia zameraná na "Univerzitné hodnoty v meniacom sa svete" Konferencie sú spojené so slávnostnou ceremóniou prijímania nových signatárov. K Charte od 18. septembra 2018 pribudlo k doterajším 816 univerzitám z 86 krajín sveta 73 nových signatárov. Medzi novými signatármi boli štyri univerzity zo Slovenska. Okrem Katolíckej univerzity v Ružomberku sú novými signatármi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktoré sa pripojili k 13 slovenských univerzít, ktoré už listinu Magna Charta podpísali.

Slovenskí účastníci v Salamanke Foto: KU Ružomberok

Téma TASR