KU 21 bude o poslaní katolíckych univerzít

František Trstenský, 18. októbra 2017 12:02

Pred niekoľkými rokmi vyšla na Slovensku publikácia „Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu“. Autorom je Thomas E. Woods, ktorý konvertoval z evanjelikálneho prostredia do Katolíckej cirkvi.

Ružomberok 18. októbra (SkolskyServis.sk) - Keď sa tento americký historik a politický komentátor venuje vzniku univerzít, hovorí „o dare civilizácie, ktorej centrum bola Katolícka cirkev.“ Cituje pritom jezuitu, profesora histórie, Lowrieho Dalyho (1914-2000): „Cirkev bola jedinou inštitúciou v Európe, ktorá vytrvalo prejavovala záujem o zachovanie a rozvíjanie poznania.“
Foto: Ku Ružomberok

V stredu 25. októbra bude na Katolíckej univerzite konferencia “KU 21”, ktorá je venovaná práve téme identity a poslania tejto vysokoškolskej inštitúcie. Vystúpia na nej hostia z univerzitného, spoločenského a cirkevného prostredia. Spoločnosť čelí rôznym výzvam a prechádza mnohými, radikálnymi a nie vždy pozitívnymi zmenami. Ako mladá katolícka univerzita sa chceme pozrieť do zrkadla, do náuky Cirkvi a zároveň sa zahľadieť do budúcnosti, hľadať správnu cestu a nanovo preskúmať svoje poslanie. Veríme, že aj táto konferencia bude krokom k naplneniu, presnejšiemu uchopeniu a formulovaniu našej spoločnej vízie.

Medzi pozvanými rečníkmi je poslankyňa NR SR, pomocný biskup, bývalý predseda NR SR, bývalý minister školstva, cirkevný historik, sekretár KBS, rektori univerzít, rektor Kolégia Antona Neuwirtha, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa a ďalší.

Osobitne nás teší, že s celou iniciatívou prišli študenti a túto iniciatívu vedenie Katolíckej univerzity veľmi ochotne podporuje. Srdečne všetkých pozývame k účasti, spoločnej modlitbe, kritickému uvažovaniu a diskusii.

Foto: Ku Ružomberok

Téma TASR