UPJŠ otvára pre zamestnávateľov kariérny klub

TASR, 13. februára 2018 6:29

Career Club UPJŠ je iniciatívou univerzity a jej Univerzitného poradenského centra (UNIPOC).

Košice 13. februára (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára špeciálny klub pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem sprostredkovať kvalitné pracovné skúsenosti a príležitosti jej študentom a absolventom. Career Club UPJŠ je iniciatívou univerzity a jej Univerzitného poradenského centra (UNIPOC), ktoré už teraz poskytuje študentom odborné rady pri uchádzaní sa o zamestnanie a atraktívne kurzy rozvoja kompetencií.
Ilustračné foto Foto: LF UPJŠ

"Naším cieľom je vytvoriť pre študentov a absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platformu, v ktorej by našli informácie a najmä kvalitné príležitosti pre svoj kariérny rozvoj. Zároveň by sme chceli zamestnávateľom uľahčiť prístup k študentom a absolventom kvalitnej univerzity," informovala v pondelok hovorkyňa univerzity Mária Hrehová.

Cieľom je podľa nej dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom. "Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Medzi výhody členstva v klube patrí možnosť sprostredkovať pracovné ponuky našim študentom prostredníctvom Akademického informačného systému, možnosť realizovať workshopy, prednášky či dokonca pracovné pohovory na pôde našej univerzity a mnoho iných," uviedla Hrehová.


Téma TASR