Univerzita P. J. Šafárika bude mať v piatok Deň otvorených dverí

TASR, 5. októbra 2017 10:08

V rámci Dňa otvorených dverí získajú záujemcovia odpovede na rozličné otázky o štúdiu, ale aj informácie o prijímacom konaní a termínoch podávania prihlášok.

Košice 5. októbra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v spolupráci s odborom školstva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) otvorí v piatok (6.10.) svoje dvere záujemcom o štúdium. V rámci Dňa otvorených dverí získajú odpovede na rozličné otázky o štúdiu, ale aj informácie o prijímacom konaní a termínoch podávania prihlášok na nasledujúci akademický rok. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Mária Hrehová.

Program slávnostne otvorí rektor univerzity Pavol Sovák o 8.30 h v budove Sokrates na Mojzesovej ulici. Fakulty UPJŠ - lekárska, prírodovedecká, právnická, filozofická a verejnej správy, ako aj Ústav telesnej výchovy a športu pripravujú pre návštevníkov prezentáciu svojich pracovísk a všetkých akreditovaných študijných programov.

Prednášky a ukážky jednotlivých fakúlt čakajú návštevníkov v budovách Sokrates, Platón a Aristoteles na Moyzesovej ulici a v RBL pavilóne na Šrobárovej 2.

"Novinkou v programe Dňa otvorených dverí je prezentácia študentských spolkov Študenti študentom v budove Minerva na Moyzesovej, kde sa predstaví Univerzitná televízia UNI TV, Študentský rozhlas Košice ŠtuRKo, Časopis študentov Filozofickej fakulty Univerzál, Európske združenie študentov práva ELSA, Erasmus Student Network ESN, Spolok medikov mesta Košice, Spolok zubných lekárov, Univerzitné poradenské centrum UNIPOC a Študentská rada vysokých škôl," uviedla Hrehová.

Foto: UPJŠ Košice
Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR