Takmer 200 absolventov si prevezme osvedčenie Univerzity tretieho veku

TASR, 26. mája 2017 8:59

V akademickom roku 2016/2017 si prevezme osvedčenie 189 študentov UPJŠ Košice.

Košice 26. mája (TASR) - Slávnostnou promóciou v Aule Maxima Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach v piatok (26. 5.) ukončia štúdium absolventi Univerzity tretieho veku (UTV).
Promócie absolventov univerzity tretieho veku, ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

V akademickom roku 2016/2017 si prevezme osvedčenie 189 študentov, ktorí ukončili štúdium v odboroch anglický jazyk, dejiny umenia, informatika a informačné technológie, psychohygiena, právo, medicína, psychológia a stavebníctvo a architektúra.

Najstarším absolventom, ktorý si prevezme osvedčenie, bude podľa koordinátorky projektu UTV Kataríny Kováčovej Libuša Lopejská, ktorá koncom roka oslávi svoje 84. narodeniny a prvýkrát sa na štúdium UTV zapísala v roku 2008.

"V tomto roku si pripomíname 25 rokov vzdelávania na UTV v Košiciach. Od roku 1995 sme členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV), ktorá bola založená z iniciatívy univerzít a vysokých škôl v SR. Celkový počet absolventov za celé obdobie činnosti UTV v Košiciach je 3367. V súčasnosti sa na výučbe podieľajú tri univerzity, ktoré majú sídlo v Košiciach. Technická univerzita v Košiciach, ktorá je zároveň koordinátorom projektu, ďalej Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave," uviedol prorektor pre vzdelávanie TUKE v Košiciach Ervin Lumnitzer.

Doterajšie spektrum študijných odborov UTV v nasledujúcom akademickom roku rozšíria o odbory geoturizmus, letecká doprava, sociológia a sociálna psychológia, farmácia a rodinné a verejné financie.


Téma TASR