Košice: Rektorom Technickej univerzity by mal ostať S. Kmeť

TASR, 6. mája 2019 14:48

V tajnom hlasovaní ho za kandidáta na rektora v pondelok všetkými hlasmi zvolil akademický senát univerzity.

Na snímke rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť počas príhovoru. Foto: TASR/Roman Hanc


Košice 6. mája (TASR) – Na čele Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) by mal aj v ďalšom štvorročnom funkčnom období stáť doterajší rektor Stanislav Kmeť. V tajnom hlasovaní ho za kandidáta na rektora v pondelok všetkými hlasmi zvolil akademický senát univerzity.

"Prezentovaná dôvera všetkých senátorov je pre mňa veľkým záväzkom a zároveň obrovskou výzvou do ďalšej práce. Vďaka mnohým výnimočným ľuďom, ktorí na univerzite pôsobili a pôsobia, stojí TUKE na pevných základoch a v ďalšom období by mala maximálne ťažiť zo svojich silných stránok. Budem sa snažiť pokračovať v doterajšej práci tak, aby sa sebavedomie a pozícia TUKE vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby sa k nej študenti, absolventi a zamestnanci hrdo hlásili," uviedol Kmeť bezprostredne po zvolení.

Súčasné funkčné obdobie končí Kmeťovi v auguste 2019. Rektora na ďalšie obdobie by mal na základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovať prezident SR.

Profesijná orientácia profesora Kmeťa je zameraná na reológiu, mechanizmy pretvárania, časovo-závislé matematicko-fyzikálne výpočtové modely a pravdepodobnostné postupy posudzovania spoľahlivosti veľkorozponových lanových, membránových a hybridných konštrukcií a ich prvkov v pružnej a nepružnej oblasti namáhania.


Téma TASR