Košice: Prírodovedecká fakulta UPJŠ pozýva na Deň otvorených dverí

TASR, 7. februára 2018 13:44

Súčasťou programu sú diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov.

Košice 7. februára (TASR) – Spoznať bližšie zameranie, ponuku i priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach môžu záujemcovia počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo štvrtok 8. februára. Súčasťou programu sú diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov a vedeckých laboratórií či besedy so študentmi.

"Uchádzači o štúdium dostanú aj informácie ako podať prihlášku na štúdium bez zbytočného papierovania, využívajúc elektronickú prihlášku v Akademickom informačnom systéme AiS2, ktorý PF UPJŠ dodáva a prevádzkuje na ďalších 16 vysokých školách a pri implementácií prvkov e-governmentu úzko spolupracuje s Ústredným portálom verejnej správy," informovala hovorkyňa UPJŠ Mária Hrehová. Sprievodný program je pripravený aj pre výchovných poradcov a učiteľov, ktorí sa oboznámia s aktuálnymi zámermi fakulty a budú mať možnosť diskutovať so zástupcami jednotlivých študijných odborov.

Program Dňa otvorených dverí bude prebiehať v areáli Jesenná 5/Park Angelinum 9, kde budú tiež predstavené nové priestory, a na Šrobárovej 2, časť programu odboru Biológia bude prezentovaná v areáli Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej 23.

Vzdelávaciu a vedecko-výskumnú infraštruktúru PF UPJŠ výrazne ovplyvnil rok 2016. Podarilo sa ukončiť projekty Univerzitného vedeckého parku Technicom a Vedecko-výskumného centra Promatech, na druhej strane v decembri toho roku zasiahol budovu Ústavu chemických vied ničivý požiar. Minulý rok bol preto v znamení opráv, rekonštrukcií a dokončovacích prác. Najnovšie sa v budove ústavu začal proces kolaudácie, bez obmedzení bude študentom a zamestnancom slúžiť od začiatku budúceho akademického roka.

Foto:

Téma TASR