Prírodovedecká fakulta UPJŠ iniciuje spoluprácu so strednými školami

TASR, 14. decembra 2017 9:32

Označenie Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach je udeľované školám, ktoré sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied.

Košice 13. decembra (TASR) - V snahe prezentovať kvalitu výskumu a výučby v regionálnom prostredí sa vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach rozhodlo iniciovať užšiu spoluprácu so strednými školami, ktoré majú záujem podporovať orientáciu žiakov na štúdium STEM (z angl. Science Technology Engineering Mathematics) disciplín. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Mária Hrehová.
Foto: UPJŠ
Dôvodom je podľa nej odliv vedomostného kapitálu zo Slovenska, zvlášť v regiónoch východného Slovenska a znižujúci sa záujem mládeže o štúdium prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, čo je brzdou rozvoja vysokých škôl najmä prírodovedného a technického zamerania.

"Označenie Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach je udeľované školám, ktoré sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi, zároveň dlhodobo s fakultou spolupracujú," doplnila Hrehová.

Na to, aby partnerstvo mohlo fungovať efektívne, považujú podľa Hrehovej za dôležité okrem iného skvalitňovanie výučby a zvyšovanie atraktivity prírodovedného, matematického a informatického vzdelávania, skvalitnenie kariérneho poradenstva, napomáhanie študentom pri prechode na VŠ či zvyšovanie povedomia o kvalitatívnych vlastnostiach fakulty medzi žiakmi stredných škôl.

Status Partnerskej školy PF UPJŠ v Košiciach získalo deväť gymnázií vo Svidníku, Michalovciach, Snine, Bardejove, Prešove, Košiciach a Gymnázium a Základná škola sv. Mikuláša v Prešove.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR