Pracovníčky Lekárskej fakulty UPJŠ získali rôzne ocenenia

TASR, 7. júna 2018 13:42

Za svoje pôsobenie v zdravotníckej oblasti získali tri pracovníčky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v uplynulých dňoch rôzne ocenenia.

Košice 7. júna (TASR) – TASR o tom v stredu informovala PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová.
Foto: UPJŠ

Prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) profesorka Zuzana Gdovinová získala na konferencii European Stroke Organisation 17. mája 2018 v Göteborgu ocenenie The Spirit of Excellence Award. Cena sa udeľuje lekárom, ktorí sa zaslúžili o výrazný pokrok v starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) v ich krajine.

Cena jej bola podľa Oravcovej udelená na základe jej aktivít týkajúcich sa rozširovania širokého povedomia o cievnych mozgových príhodách, predovšetkým vďaka kampani Čas je mozog a aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti týmto pacientom.

"Toto ocenenie vnímam ako ocenenie všetkých, ktorí sa pričinili o to, že sa na Slovensku urobil veľký pokrok v liečbe CMP, pričom sa naša krajina kvalitatívne priblížila v liečbe CMP Českej republike, ktorá bola vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov ďaleko pred nami. Udelenie ceny ma teší a súčasne ma to zaväzuje v tejto práci pokračovať, pretože je stále ešte veľa toho, čo by sme mali zlepšiť," povedala Gdovinová.

Ako ďalej informovala Oravcová, docentka Silvia Toporcerová, ktorá je odborníčkou v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice, sa stala Slovenkou roka 2018 v kategórii zdravotníctvo.

Lektorka Zuzana Toplanská podľa Oravcovej získala ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve.
Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR