Konferencia priblížila prácu s osobami s duševnými poruchami

František Trstenský, 9. októbra 2017 11:39

V stredu 4. októbra 2017 sa na pôde Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) konala medzinárodná vedecká konferencia “Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce”.

Konferencia priblížila prácu s osobami s duševnými poruchami Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 9. októbra (SkolskyServis.sk) - Cieľom konferencie bolo predstaviť organizácie, ktoré pracujú s osobami s duševnými poruchami, priblížiť metódy sociálnej práce a skúsenosti dobrej praxe v slovenských aj v zahraničných organizáciách. Konferencie sa zúčastnili domáci aj zahraniční prednášajúci, a to ako z praxe, tak aj z odborno-vedeckých kruhov. Účastníci tak získali aktuálny prehľad organizácií zameraných na osoby s duševnými poruchami na Slovensku aj v zahraničí, ako aj spôsoby pomoci duševne chorým klientom.

Konferencia je jedným z výstupov projektu KEGA TF KU “Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a digitálnych materiálov pre študijný odbor sociálna práca”. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality prípravy študentov sociálnej práce pre prácu s osobami s duševnými poruchami a na rozvíjanie profesijných zručností sociálnych pracovníkov v oblasti duševného zdravia a duševných porúch formou celoživotného vzdelávania.

Téma TASR