Konferencia o rómskom jazyku a kultúre bude v Nitre

Školský servis, 14. novembra 2018 13:37

Konferencia Romologické diskurzy RODI 2018 (Vakeras pal o Roma) je zameraná na potreby a perspektívy menšinovej kultúry a jazyka.

Nitra 14. novembra (SkolskyServis.sk) - Na Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 15. 11. 2018 stretnú odborníci a odborníčky, ktorí sa zaoberajú problematikou rómskej kultúry a rómskeho jazyka.

Konferencia Romologické diskurzy RODI 2018 (Vakeras pal o Roma) je zameraná na potreby a perspektívy menšinovej kultúry a jazyka a spája v odbornej diskusii zástupcov univerzitných a vedeckých pracovísk, štátnych inštitúcií, mimovládneho sektora a praxe. Hovoriť sa bude o podpore a ochrane rómskej kultúry, o aktuálnych otázkach rómskeho jazyka a aj o prepojení týchto tém s praxou v sociálnych službách a vzdelávaní. Na konferenciu prijala pozvanie a účastníkom sa prihovorí Verejná ochrankyňa práv prof. Mária Patakyová.

„V ostatnom období je verejná aj odborná diskusia o Rómoch spojená takmer výlučne so sociálnymi otázkami. Chudoba a sociálne znevýhodnenie veľkej časti Rómov je samozrejme prioritnou témou, no akosi sme popri tom zabudli na národnostný rozmer rómskej menšiny. Ochrana a podpora menšinovej kultúry a jazyka je dôležitá a súvisí aj s jej postavením v spoločnosti. Plánovaná konferencia bude priestorom na diskutovanie o týchto témach a ja verím, že tento rok založíme tradíciu podobne tematicky orientovaných konferencií.“ (Jurina Rusnáková, riaditeľka Ústavu romologických štúdií).

Foto:PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Téma TASR