Konferencia k 80-tke prof. Jozefa Mlacka

František Trstenský, 19. septembra 2017 13:19

Začiatkom septembra sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) uskutočnila konferencia Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike, ktorú pri príležitosti okrúhleho životného jubilea profesora Jozefa Mlacka zorganizovala Katedra žurnalistiky.

Konferencia k 80-tke prof. Jozefa Mlacka Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 19. septembra (SkolskyServis.sk) - Konferenciu otvoril rektor univerzity Jozef Jarab, ktorý poukázal na to, že oslava každého životného jubilea je spätá s vďačnosťou a s uvedomením si hodnoty jubilanta. „Nie je nevyhnutné uvedomiť si, čo sa v živote mení, ale dôležité je vedieť, čo je nemenné a stále,“ zdôraznil rektor KU Jozef Jarab.

Dekan FF KU Marek Babic pripomenul viac ako pätnásťročné pôsobenie profesora Mlacka na Katedre slovenského jazyka a literatúry, ale najmä na Katedre žurnalistiky, kde bol dlhoročným garantom štúdia a vedúcim katedry.

„Veľkosť inštitúcie sa nemeria jej materiálnym zabezpečením, ale charizmatickými a obetavými osobnosťami. Tie sa niekedy stávajú skutočnými hrdinami a legendami, ktoré v turbulentných časoch pripomínajú pôvodné idey a hodnoty,“ uviedol dekan Babic s tým, že medzi takéto žijúce legendy Katolíckej univerzity patrí aj profesor Mlacek.
Konferencia k 80-tke prof. Jozefa Mlacka Foto: KU Ružomberok

Úvodné príhovory uzavrel bývalý študent profesora Mlacka a súčasný vedúci katedry žurnalistiky Pavel Izrael. „Prispeli ste k tomu, že ako používateľ jazyka som scitlivel a vybudoval si k nemu úctu, ako ku vzácnemu prostriedku medziľudskej komunikácie,“ zhrnul skúsenosť stoviek študentov, ktoré prešli rukami jubilujúceho profesora.

V rámci samotnej konferencie vystúpili takmer dve desiatky popredných odborníkov z oblasti jazykovedy a žurnalistiky, medzi ktorými nechýbali napríklad profesor Juraj Dolník, profesorka Daniela Slančová či profesor Andrej Tušer.
Konferencia k 80-tke prof. Jozefa Mlacka Foto: KU Ružomberok

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia dokumentu o živote a tvorbe profesora Mlacka, ktorí pripravili študenti katedry žurnalistiky, ako aj slávnostné posedenie s neodmysliteľným narodeninovým Živio.

Ad multos annos, pán profesor!

Téma TASR