V Kežmarku vznikne miesto prvého kontaktu bratislavskej vysokej školy

TASR, 4. decembra 2017 14:32

V Kežmarku vznikne miesto prvého kontaktu Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Kežmarok 4. decembra (TASR) – V tejto súvislosti v pondelok popoludní v miestnom kine Iskra podpísali memorandum o spolupráci primátor mesta Ján Ferenčák a rektorka tejto súkromnej školy Viera Cibáková. Myšlienku podporujú aj primátori ďalších spišských miest.

„Základom rozvoja každého mesta sú vzdelaní ľudia. Z Kežmarku nám študenti na vysokoškolské štúdium odchádzajú do väčších miest. Trpí tým napredovanie nielen Kežmarku, ale celého regiónu Spiš. Zriadením kontaktného miesta vysokej školy dáme našej mládeži príležitosť študovať a ostať doma,“ uviedol na margo spolupráce Ferenčák.

Zámerom spolupráce je zriadiť v Kežmarku miesto prvého kontaktu pre celý podtatranský región. Jeho hlavnou úlohou bude poskytovať administratívnu podporu a pomoc študentom, ale tiež konzultácie k vybraným témam predmetov študijných programov či konzultácie k seminárnym a záverečným prácam. Širokej verejnosti môže poskytovať aj odborné poradenstvo a kurzy ďalšieho vzdelávania podľa aktuálnych potrieb trhu práce v regióne.

S výučbou v Kežmarku škola plánuje podľa rektorky začať už v školskom roku 2018/2019. Podmienkou však bude záujem o ponúkané študijné odbory zo strany študentov.

Téma TASR