Mičieta: Pochod študentov v r. 1989 bol zlomový moment v spoločnosti

TASR, 16. novembra 2018 14:28

Historickú udalosť študentského pochodu v novembri 1989 si v deň jeho 29. výročia pripomenuli účastníci spomienkového stretnutia v Bratislave.

Bratislava 16. novembra (TASR) – Uskutočnilo sa v piatok pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského (UK) na Šafárikovom námestí z iniciatívy Ústavu pamäti národa (ÚPN) a UK.

Foto: TASR


Protestný nelegálny pochod bratislavských vysokoškolákov centrom mesta v predvečer Medzinárodného dňa študentstva bol ich prejavom nespokojnosti so životom v komunistickej spoločnosti. Túžili po zmene režimu, slobode vyjadrovania a cestovania, lepšom vzdelávaní aj živote. Nasledujúci deň (17. 11. 1989) organizovali pochod za základné ľudské práva študenti v Prahe, proti ktorým príslušníci Verejnej bezpečnosti brutálne zasiahli. Následné udalosti s masovými protestmi verejnosti vyústili do pádu režimu, viedli k slobodným voľbám, obnoveniu ľudských práv, slobode vierovyznania a iným zmenám v novej spoločnosti.

"Študentský pochod v Bratislave bola zlomová situácia, veľmi silný impulz na ďalšie procesy, ktoré rozvinuli nasledujúce aktivity v celej spoločnosti. Spoločnou odvahou na vyjadrenie svojho názoru boli študenti iniciátormi boja za normálnu demokratickú spoločnosť," povedal rektor UK Karol Mičieta.

Aj podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy vyzdvihol odvážny čin a zásluhy študentov. Tí nielen uskutočnili pochod mestom, ale pomáhali organizovať masové demonštrácie verejnosti, odvážne bojovali za slobodu v neslobodnej krajine. Zároveň pripomenul, že do histórie sa zapísala aj ich budova, kde ihneď vznikol študentský štrajkový výbor. Pri 20. výročí tejto udalosti ÚPN inštaloval pamätnú tabulu, kde sa každoročne koná spomienkové stretnutie."Pochod 16. novembra 1989 znamenal najväčší zlom v našich životoch, že sa podarilo vybojovať slobodu a demokraciu. Predtým musel panovať jeden názor a netoleroval sa iný. Preto sme sa ozvali a ako občania prevzali zodpovednosť za osud krajiny. Jednou z našich požiadaviek bol dialóg, no ten v súčasnosti chýba v našej spoločnosti, atmosféra mi pripomína obdobie pred novembrom 1989 a to sa môže zmeniť v diktatúru. Stále nás však spája túžba po slobode a demokracii, preto to nedovoľme," apeloval účastník historického študentského pochodu Radoslav Števčík.

Organizátori ukončili spomienkové stretnutie položením vencov pod pamätnú tabuľu.


Téma TASR