Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte PU

Školský servis, 2. novembra 2017 8:30

Na podujatí sa zúčastnili deti zo šiestich fakultných materských škôl MŠ Bajkalská, Bernolákova, Budovateľská, Čapajevova, Jurkovičova a Mirka Nešpora.

Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte PU Foto: PU PrešovPrešov 2. novembra (SkolskyServis.sk) - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (PF PU) už tretí rok oslavuje Deň materských škôl na Slovensku, tentokrát ho nazvala Jesenný deň materských škôl. Milého podujatia s bohatým programom sa zúčastnilo 60 detí spolu so svojimi učiteľkami.

Podujatie v dopoludňajších hodinách otvorila dekanka PF PU v Prešove doc. Ing. Jana Burgerová, PhD., ktorá privítala deti zo šiestich fakultných materských škôl (MŠ Bajkalská, Bernolákova, Budovateľská, Čapajevova, Jurkovičova a Mirka Nešpora) a zaželala im príjemný deň strávený na fakulte.
Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte PU Foto: PU Prešov

O zaujímavý program, plný hier, tvorivosti a radosti sa postarali študentky 2. ročníka študijného magisterského programu Predškolská pedagogika, pomáhali im aj štyria študenti bakalárskej formy štúdia. „Detičky sa na chvíľu stali veľkými školákmi, ktorí plnili rôzne zaujímavé úlohy. Aktivity boli rozdelené do štyroch učební a využitá bola aj chodba. Každá aktivita mala svoj názov, obsah a splnenie úloh deťmi bolo odmenené pečiatkou na diplome, ktorý si odniesli ako pamiatku na tento deň domov,“ priblížila PaedDr. Monika Miňová, PhD. z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie PF PU v Prešove. Ako doplnila, pre deti bolo pripravené malé občerstvenie a spoločné zážitky umocnil aj spev Hymny Dňa materských škôl na Slovensku, záverečné tancovanie a spoločné fotenie.
Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte PU Foto: PU Prešov

Fakultné podujatie pod názvom Jesenný deň materských škôl, organizované študentmi a učiteľmi Pedagogickej fakulty PU, má ambíciu stať sa tradičnou aktivitou pre fakultné materské školy. „Touto aktivitou chceme rozšíriť spoluprácu s fakultnými materskými školami a zároveň sa zapojiť do sprievodných aktivít k Dňu materských škôl na Slovensku a podporiť tak význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa,“ doplnila dr. Miňová.
Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte PU Foto: PU Prešov

------------
Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ktorý pripadá na 4. novembra, vyšla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“


SkolskyServis.sk informovala Anna Polačková

Téma TASR