Akademická spolupráca prispieva k rozvoju európskej energetiky

TASR, 13. októbra 2017 9:03

Na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚsa konala konferencia "Energia pre budúcnosť: Energia 4.0.".

Brusel 13. októbra (TASR) - Budúcnosť Európy v energetickej oblasti je aj v spolupráci na akademickej úrovni. Týmito slovami ocenil poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec (KDH) spoluprácu troch univerzít zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, ktoré v stredu na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ pripravili konferenciu "Energia pre budúcnosť: Energia 4.0.".
Ivan Štefanec Foto: TASR

Štefanec prevzal záštitu nad podujatím, ktoré pomohla pripraviť Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), hlavným organizátorom však bola Žilinská univerzita, ktoré regionálne spolupracuje s Technickou univerzitou v Ostrave a Politechnikou Sliezskou z Gliwíc v Poľsku."Vítam túto iniciatívu, lebo budúcnosť Európy v energetike je v spolupráci aj na akademickej úrovni. Pre nás je to viac nových poznatkov a podnetov," priznal poslanec, ktorý sa v europarlamente zaoberá otázkami spotrebiteľov, vnútorným trhom, ale aj malými a strednými podnikmi.

Štefanec pripomenul, že Európa je stále silne závislá na dovoze energií zo zahraničia, ešte stále sa veľa energie vyrába znečisťovaním životného prostredia a veľa energie zbytočne míňame."Na tieto záležitosti potrebujeme odpovede aj od akademikov, aj od priemyslu a širokej verejnosti. Zbierame tieto podnety a myslím so, že projekt Energia 4.0, projekt obnoviteľných zdrojov, je najlepšou odpoveďou na zníženie našej energetickej závislosti, na jej čistejšiu výrobu a zlepšenie sa v energetickej efektívnosti," opísal situáciu poslanec.

Nové nápady podľa neho znamenajú aj nové technológie, lepšie konkurenčné prostredie aj pre malé firmy, ktoré tiež majú svoje miesto v sektore energetiky.

Štefanec v závere vyjadril nádej, že podobné konferencie pomáhajú presadzovať spoločný cieľ, ktorým je Energetická únia a na jej konci sú lepšie ceny energií pre ľudí aj pre firmy.

Téma TASR