International Week 2018 na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave, 12. októbra 2018 14:38

V Bratislave sa v rámci Medzinárodného týždňa, ktorý organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave, stretnú profesori z celého sveta.

Bratislava 12. októbra (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave sa od pondelka 15. októbra do piatka 19. októbra stane už po siedmykrát hostiteľskou univerzitou projektu International Week . Projekt pomáha prepojiť výučbu a školenie pracovníkov partnerských univerzít s cieľom posilniť medzinárodnú a najmä bilaterálnu spoluprácu.

EUBA


Hlavnou myšlienkou medzinárodného týždňa je však otvoriť brány predovšetkým pracovníkom partnerských univerzít, ako napríklad z Francúzska, Portugalska, Holandska, Nemecka, Poľska či dokonca Japonska. Tento rok sa medzinárodného týždňa zúčastnia zástupcovia zo 17 univerzít v Európe a Ázii. Vo svojich prednáškach a seminároch sa budú venovať odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Hlavnou témou siedmeho ročníka Medzinárodného týždňa bude riešenie výziev komunikácie medzi kultúrami.

Medzinárodný týždeň je podporovaný z mobilitného programu Európskej komisie Erasmus+. Ekonomickej univerzite v Bratislave sa pomocou tohto programu podarilo posilniť existujúcu spoluprácu a získať viaceré významné partnerstvá. „V minulom roku bolo naším cieľom napríklad rozšíriť tento projekt o nové univerzity z tretích krajín. Dnes môžeme hovoriť o úspechu, keďže sa nám podarilo získať finančnú podporu na mobilitnú spoluprácu s univerzitami v Kazachstane, Bhutáne, Maroku, či Japonsku,“ uviedol rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.

EU v Bratislave si tak ako každý rok pre svojich hostí pripravila zaujímavý program. Počas celého týždňa pracovníci univerzít nebudú absolvovať iba projekty a tréningy, ale takisto sa budú môcť zapojiť aj do vyučovacieho procesu na rôznych fakultách EU v Bratislave. V minulosti sa ukázalo, že práve prednášky a workshopy patria k obľúbeným činnostiam hostí, ktorí si môžu počas projektu vymeniť zaujímavé postoje k odborným témam. Siedmy ročník sa koná pod záštitou japonského veľvyslanca na Slovensku J. E. pána Jun Shimmi, ktorý v deň otvorenia projektu vystúpi so svojím prejavom na pôde Ekonomickej univerzity. Okrem neho na úvod projektu pozdraví účastníkov aj rektor EU prof. Ferdinand Daňo.

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, respektíve prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+.

Univerzita si pre svojich hostí pripravila program aj mimo školy. Účastníci si pozrú centrum Bratislavy a takisto neobídu ani historické mesto Trnava. V úplnom závere sa budú môcť účastníci projektu zúčastniť stretnutia so zástupcami jednej z najväčších svetových IT spoločnosti IBM priamo v sídle spoločnosti.

Zastúpenie štátov a univerzít:

ŠTÁT UNIVERZITA
Nemecko Roshenheim University;Dresden University of Technology;DHBW Mosbach University
Bulharsko University of Economics – Varna
Holandsko Tilburg University
Francúzsko INSEEC Businees School;University of Picardie Jules Verne;University of Grenoble
Portugalsko Polytechnic Institute of Porto;ITQB NOVA
Česká republika Silesian University
Rumunsko West University of Timisoara
Litva Šiauliai University
Poľsko Poznan University of Technology
Estónsko Tallin University of Applied Sciences
Japonsko Tokyo International University

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Téma TASR