V priestoroch FF UPJŠ otvorili výstavu Dejiny tvoríš Ty!

TASR, 5. októbra 2018 11:07

Počas piatka si ju návštevníci môžu pozrieť v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach v rámci dňa otvorených dverí univerzity.

Košice 5. októbra (TASR) – Interaktívna výstava s názvom Dejiny tvoríš Ty! približuje návštevníkom udalosti, ktoré viedli k významným historickým medzníkom uplynulého storočia. Počas piatka si ju návštevníci môžu pozrieť v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach v rámci dňa otvorených dverí univerzity.

„Interaktívna výstava bola zorganizovaná katedrou histórie v spolupráci so Štátnym archívom (ŠA) v Košiciach a Slovenským technickým múzeom Košice (STM). Návštevník musí pochopiť, že každý jednotlivec nejakým spôsobom ohýba tú svoju pomyselnú časopriestorovú krivku, preto ten názov. Nezáleží len na veľkých osobnostiach, ale aj na neznámych ľuďoch, ktorí sú súčasťou dejín,“ povedal pre TASR hlavný organizátor výstavy Mikuláš Jančura.

Tretí ročník interaktívnej výstavy pozostáva zo siedmich tematických úsekov vyskladaných zo 40 panelov. „Výstava obsahuje prevažne dobové fotografie, ktoré pochádzajú z 90 percent zo ŠA. Máme tu dobovú tlač a trojdimenzionálne exponáty v podobe historických automobilov, ktoré nám zapožičalo STM. Je tu aj hudobná vsuvka  v podobe dobovej hudby,“ povedal.

Interaktivita výstavy podľa jeho slov spočíva v tom, že návštevník je priamo zatiahnutý do deja. Študenti Katedry histórie FF UPJŠ, respektíve budúci učitelia dejepisu, ako komentátori v rámci svojich stanovíšť interpretujú inštalované pramene. „Na jednotlivých stanoviskách robia rôzne didaktické aktivity. Posledné stanovisko predstavuje otáznik, aby sa návštevníci a budúci študenti zamysleli nad tým, aký míľnik práve tvoríme,“ dodal.

Ako pripomenula Alžbeta Bojková z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, v tomto roku si Slovensko pripomína viacero historických medzníkov. „Hlavným motívom výstavy je pretvoriť areál FF UPJŠ na pasáže z rokov 1918, 1938, 1948, 1968, 1988/89,“ dodala.

Výstava sa koná v piatok v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej ulici do 15.30 h.

Foto:Téma TASR