Hosť na KU bude hovoriť o problematike očkovania

František Trstenský, 12. novembra 2017 8:26

V utorok 14. novembra o 16:16 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku vystúpia s prednáškou Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš. Budú hovoriť na tému: Problematika očkovania.

Ružomberok 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Mgr. Marek Benčík pochádza z Tvrdošína. Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vyštudoval verejné zdravotníctvo. Sedem rokov pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva - oddelení epidemiológie. V rámci svojej praxe prichádzal do kontaktu s problematikou očkovania (práca v teréne, v zdravotníckych zariadeniach). V súčasnosti pracuje v oblasti  ochrany zdravia pri práci.
Foto: KU Ružomberok

ThLic. Ján Vigľaš je kňaz Banskobystrickej diecézy, rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Narodil sa 14. 3. 1970 v Piešťanoch a kňazskú vysviacku prijal 31. 7. 1999 v Banskej Bystrici. Študoval na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Badíne, St.Patrick´s College Maynooth v Írsku a na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Od roku 2001 prednáša morálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne. Je stálym spolupracovníkom Teologickej komisie – Subkomisie pre bioetiku KBS. Zároveň je je rektorom Kňazského seminára v Badíne.

Prednáška bude zameraná stručnú históriu očkovania, zdravotnícky pohľad na očkovanie a očkovacie látky,- benefit, význam a efekt očkovania pre jednotlivca, prínos očkovania pre spoločnosť a morálny pohľad na problematiku očkovania.

Podujatie „Hosť na KU“ je intelektuálno-formačnou aktivitou, ktorej cieľom je ponúknuť intelektuálny a duchovný rast spoločenstva KU ako aj  záujemcov z mimo univerzitného prostredia. Hosťami sú zaujímavé osobnosti z akademického, spoločenského a duchovného prostredia, ktorí priblížia svoju prácu a aktivitu a boli tak inšpiráciou pre mladých ľudí. Podujatie je vždy otvorené aj pre verejnosť.

Téma TASR