Heslá v zahraničnej encyklopédii

František Trstenský, 5. januára 2018 5:51

Peter Volek je tak jediným zástupcom zo strednej a východnej Európy medzi autormi hesiel lexikónu.

Ružomberok 5. januára (SkolskyServis.sk) - V októbri 2017 vyšla encyklopédia Edith Stein-Lexikon v nemeckom jazyku v poprednom nemeckom vydavateľstve Herder, do ktorej prispel ajprof. Peter Volek, vedúci Katedry filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. K vytvoreniu ôsmich hesiel o diele Edite Steinovej bol vyzvaný jedným z editorov encyklopédie – Marcusom Knaupom. Tým bola ocenená jeho doterajšia publikačná aktivita týkajúca sa diela Edity Steinovej, ktorú začal publikáciou svojej dizertácie o epistemológii Edity Steinovej v ďalšom prestížnom vydavateľstve Peter Lang vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1998. Lexikón Edity Steinovej obsahuje 230 hesiel, na vytvorení ktorých spolupracovalo viac ako 40 autorov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Španielska, Francúzska, Írska, Veľkej Británie, Brazílie a Slovenska. Peter Volek je tak jediným zástupcom zo strednej a východnej Európy medzi autormi hesiel lexikónu.

Foto:

Téma TASR