FZ KU organizuje konferenciu o interdisciplinárnej kooperácii

Mária Lehotská, 11. januára 2018 10:06

Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku v spolupráci so svojimi partnermi organizuje medzinárodnú konferenciu "Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci."

Fakulta zdravotníctva KU V Ružomberku Foto: Fakulta zdravotníctva KU V Ružomberku


Ružomberok 12. januára (SkolskyServis.sk) - Už tradičné podujatie sa uskutoční 26. apríla 2018 v priestoroch Fakulty zdravotníctva KU V Ružomberku. Prihlášky pre aktívnu účasť a úplné znenie príspevkov môžu záujemcovia posielať do 29.3.2018, pre pasívnu účasť do 12.4.2018. Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Viac informácií nájdete na http://fz.ku.sk.

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Téma TASR