Na FF UPJŠ v Košiciach uvedú do života unikátny terminologický slovník

Školský servis, 20. apríla 2017 11:40

Vademecum sociálnej práce - 450 hesiel – 63 autorov – 22 recenzentov – 11 oblastí poznania.
Košice 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (AVSP) so sídlom na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty PU v Prešove a Košickým samosprávnym krajom – predstavia odbornej a širokej laickej verejnosti knižnú novinku, unikátny terminologický slovník s názvom Vademecum sociálnej práce.

„Je to spoločné dielo odborníkov a odborníčok, ktorí sa dlhodobo venujú problematike sociálnej práce – so zámerom rozvíjať ju a implementovať do praxe ako samostatnú vedeckú disciplínu,“ približuje koeditorka slovníka prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vedúca Katedry sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach. Dodáva, že novinka predstavuje užitočnú príručku, sprievodcu a zároveň knižného radcu v množstve pojmov a odborných výrazov z oblasti sociálnej práce.

„Nápad skompletizovať najdôležitejšie pojmy z tejto oblasti vznikol ako myšlienka súčasnej predsedníčky AVSP prof. PhDr. Beáty Balogovej, PhD., pred takmer tromi rokmi. Inšpirovala a motivovala ju myšlienka poskytnúť odbornej verejnosti, ale najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom usporiadané dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a v súvisiacich disciplínach, vrátane identifikácie kľúčových výziev pre jej rozvoj,“ spresňuje profesorka Eva Žiaková.

Priznáva, že najťažšou úlohou a najväčšou výzvou pre tvorcov slovníka bolo vybrať z veľkého množstva pojmov tie, ktoré odborná a laická verejnosť považuje za najdôležitejšie. „Predkladané dielo preto pokladáme za akýsi prvý diel najviac používaných pojmov – pojmov určujúcich smer a obsah myslenia v takej zložitej realite, akou je sociálna realita, neustále meniaca sa a formujúca sa na základe kolektívneho vedomia aj nevedomia.“
Na vzniku terminologického slovníka Vademecum sociálnej práce participovalo 63 autorov – odborníkov a odborníčok zo všetkých siedmich verejných univerzít a jednej súkromnej vysokej školy na Slovensku, kde sa študuje a vedecky skúma sociálna práca. Početný bol aj tím recenzentov, ktorý tvorí 22 autorít z univerzít a vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky.

Čitateľ nájde v slovníku 450 hesiel z jedenástich oblastí poznania – 1. Etika v sociálnej práci, 2. Poradenstvo v sociálnej práci, 3. Supervízia v sociálnej práci, 4. Sociálna politika, 5. Sociálna patológia, 6. Rodina ako klient, 7. Sociálne služby a sociálna rehabilitácia, 8. Metódy sociálnej práce, 9. Teórie sociálnej práce, 10. Sociálna práca vo verejnej správe, 11. Výskum v sociálnej práci.

Krst knihy a jej slávnostné uvedenie do života sa uskutoční v piatok 21. apríla 2017 o 12:00 hod. v budove Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov: VADEMECUM SOCIÁLNEJ PRÁCE
Podnázov: TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
Vydavateľ: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach – v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku a Košickým samosprávnym krajom
Editorky: prof. PhDr. BEÁTA BALOGOVÁ, PhD. – prof. PhDr. EVA ŽIAKOVÁ, CSc.


PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
e-mail: marian.gladis@upjs.sk

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR