Fatima očami sprievodcu

František Trstenský, 14. októbra 2017 8:32

V utorok 17. októbra v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (Výstavná sieň na 3. poschodí) vystúpi so svojou prednáškou Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.

Ružomberok 14. októbra (SkolskyServis.sk) - Mons. Gavenda bude hovoriť na tému: Fatima očami sprievodcu. Srdečne pozývame všetkých záujemcov.
Marián Gavenda Foto: KU Ružomberok
Marián Gavenda sa narodil v roku 1963. V roku 1988 emigroval do Talianska. Tu absolvoval kňazskú formáciu. Filozofiu a teológiu absolvoval na Pápežskej lateránskej unierzite v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1994 V roku 1996 dosiahol licenciát teológie (ThLIc.) na Inštitúte spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity v Ríme. V rokoch 2000-2009 bol šéfredaktorom Katolíckych novín. V rokoch 2000-2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. Od roku 2009 pôsobí ako farár v Devíne.

Podujatie „Hosť na KU“ je intelektuálno-formačnou aktivitou, ktorej cieľom je ponúknuť intelektuálny a duchovný rast spoločenstva KU ako aj  záujemcov z mimo univerzitného prostredia. Hosťami sú zaujímavé osobnosti z akademického, spoločenského a duchovného prostredia, ktorí priblížia svoju prácu a aktivitu a boli tak inšpiráciou pre mladých ľudí. Podujatie je vždy otvorené aj pre verejnosť.

Téma TASR