Fakulta zdravotníctva KU pozýva na medzinárodnú konferenciu o rodine

Mária Lehotská, 12. marca 2018 14:16

Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku organizuje v spolupráci so svojimi partnermi 20. septembra 2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Rodina - zdravie -choroba".

Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 12. marca (SkolskyServis.sk) - Cieľom už tradičného podujatia ktoré sa každoročne koná na domácej pôde jedného z organizátorov je prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a priamej starostlivosti o rodinu v zdraví a chorobe. Prihlášky pre aktívnu účasť môžu záujemcovia posielať do 20. 8. 2018, pre pasívnu do 31.8. 2018.

Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Viac informácií na http://fz.ku.sk.

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Téma TASR