Európsky kongres Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu

František Trstenský, 9. októbra 2017 10:07

V dňoch 12. až 15. septembra 2017 sa uskutočnil Európsky kongres IALE 2017: "Európska krajinná ekológia: Od štruktúry a procesu k ľuďom a akcii“.

Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 9. októbra (SkolskyServis.sk) - Konal sa v belgickom meste Gent a organizovala ho tamojšia univerzita, ktorá patrí medzi prvú stovku špičkových svetových univerzít, a Európska asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-Europe). Katolícku univerzitu v Ružomberku zastupovala prof. Mária Kozová z Pedagogickej fakulty, ktorá prezentovala v rámci 7. sekcie kongresu prednášku: Spoločenské inovácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva vo vidieckych oblastiach: lokalita UNESCO Vlkolínec na Slovensku. Prednášku mala pripravenú v spoluautorstve s doc. Evou Pauditšovou (PriF UK v Bratislave), prof. Tatianou Kluvánkovou a Dr. Stanislavou Brknaľákovou (ÚEL SAV, SPECTRA Centrum excelencie). Prednáška bola výstupom projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA) a projektu VEGA č. 2/0038/14 Ekosystémové služby na podporu ochrany krajiny v podmienkach globálnej zmeny
Foto: KU Ružomberok


Plenárne sekcie kongresu sa konali v Aule Univerzity v Gente a ostatné prednášky zaradené so sekcií boli v budove Het Pand Univerzity v Gente (Obr. 2). Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov zo 40 krajín Európy, Ázie, severnej a južnej Ameriky a z Afriky. Hlavným cieľom Európskeho kongresu IALE 2017 bolo prezentovať nové výzvy, ktoré stoja pred krajinnou ekológiou, a ktoré sú odrazom súčasných spoločenských, politických a globálnych problémov. V rámci úvodnej plenárnej sekcie, ktorú viedla profesorka Veerle van Eetvelde, vystúpili so svojimi pohľadmi na aktuálny stav krajinnej ekológie a jej ďalšie smerovanie prezidentka IALE profesorka Christine Fürst a prezidentka IALE-Europe profesorka Teresa Pinto Correia. V úvodnej plenárnej sekcii boli zaradené aj kľúčové prezentácie dvoch významných krajinných ekológov, a to profesora Jeana-Paula Venderlindena, riaditeľa Observatória vo Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francúzsko) a emeritného profesora Marka Antropa z Univerzity v Gente (Belgicko).

Foto: KU Ružomberok


Téma TASR