Študenti budú hľadať riešenie pre čistiareň odpadových vôd

TASR, 13. novembra 2017 8:47

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zapojili do 3. ročníka súťaže Pre vodu.

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) – Riešenie zadržania a odvedenia zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo vytvoreného jazierka, budú riešiť študenti Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v rámci 3. ročníka súťaže Pre vodu. Ako TASR informovala programová manažérka Nadácie Ekopolis Martina B. Paulíková, túto úlohu do ich súťaže zadala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a týka sa areálu čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Rakytovciach, mestskej časti Banskej Bystrice.
UMB Banská Bystrica Foto: UMB Banská Bystrica

„Želaným výsledkom je odvedenie dažďovej vody tak, aby jej množstvo vhodne zodpovedalo kapacite vodného útvaru z hľadiska jeho udržateľnosti a ekologickej stability. Vhodný dizajn jazierka tiež podporí výskyt prirodzených rastlinných a živočíšnych druhov, typických pre vodné a mokraďové prostredie, ako aj využitie lokality na environmentálne vzdelávanie,“ uviedla Paulíková.

Ako dodala, vo svojej podstate nejde len o riešenie problému, ale o progresívne modelové riešenie zadržania dažďovej vody z priemyselného objektu a jej využitie na podporu prirodzenej biodiverzity a environmentálneho vzdelávania, pretože areál navštevujú v rámci exkurzií žiaci a študenti základných, stredných i vysokých škôl.

„Tento projekt vhodne doplní program ochrany a podpory biodiverzity, ktorý realizujeme v areáli ČOV Rakytovce spoločne s Nadáciou Ekopolis. Novovzniknuté jazierko v priemyselnom areáli v blízkosti rieky by bolo súčasťou už zrealizovaných opatrení, ako sú výsadba pôvodných druhov drevín, zakladanie kvetnatej lúky či inštalácia takzvaných hmyzích hotelov,“ doplnila Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia.


Téma TASR