Na Filozofickej fakulte UK privítajú záujemcov o štúdium

Školský servis, 23. januára 2019 14:03

DOD na Filozofickej fakulte UK: tajomstvá tlmočníckych kabín, filozofia, kultúra aj postpravda a postfakty.

Bratislava 23. januára (SkolskyServis.sk) - Brány historickej budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa tento rok otvoria pre verejnosť v sobotu 26. januára. Záujemcov o štúdium, ale aj z radov verejnosti privítajú vedci, pedagógovia a študenti z tridsiatich katedier.
Foto: Mgr. Jana Pazderová

„Na našej fakulte sa dá študovať široká škála študijných programov, vyše 120 rôznych kombinácií. Tí, ktorých zaujímajú humanitné a spoločenské vedy, teda majú možnosť si vybrať ten správny. Naše kolegyne a kolegovia počas dňa otvorených dverí ponúknu informácie priamo z prvej ruky, ktoré uľahčia rozhodovanie o tom, čomu zasvätiť vysokoškolské štúdium, ale aj o možnostiach uplatnenia sa po štúdiu“ hovorí docentka Mariana Szapuová, prodekanka pre prijímacie konanie.

Program v budove na Gondovej ulici a začína o 10h stretnutím s vedením fakulty v Moyzesovej sieni a pokračuje do 14h programom na jednotlivých katedrách. Jazykové katedry, ktoré vzdelávajú budúcich tlmočníkov, ponúkajú možnosť vyskúšať si tlmočenie v profesionálnej kabíne. Na katedre filozofie bude diskusia o tom, na čo je dnes dobrá filozofia, na katedre kulturológie hra „Kulturológia pátra....“, v rámci ktorej si návštevníci precvičia schopnosť klásť otázky a aktívne počúvať druhých. Na katedre knižničnej a informačnej vedy pripravili besedu o postpravde, postfaktoch a dôležitosti čítania a tiež možnosť vyskúšať si tzv. eyetracking, reakcie oka pri čítaní. Katedra etnológie a muzeológie ponúkne prednášky o kultúre a rode a o folklóre a scéne, katedra dejín výtvarného umenia program „Dejiny umenia v praxi.“

Podľa docentky Szapuovej Filozofická fakulta UK fakulta patrí k najlepším fakultám orientovaným na humanitné a spoločenské vedy, čoho dôkazom je, že v meraní svetového rebríčka Round University Ranking sa Univerzita Komenského aj zásluhou tejto fakulty ocitla v prvej tristovke svetových univerzít v kategóriách sociálnych a humanitných vied. „Predbehla dokonca aj Masarykovu univerzitu v Brne o viac ako sto miest v každej hodnotenej kategórii,“ hovorí.Téma TASR