DIskusia o faktuálnom naratíve

František Trstenský, 14. septembra 2017 13:33

Desať prednášok, hodiny neformálnych rozhovorov, účastníci zo Slovenska, Čiech, Spojených štátov, Brazílie, Holandska a Poľska.

Foto: KU RužomberokRužomberok 14. septembra (SkolskyServis.sk) - Týždeň pred začiatkom zimného semestra sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stretli odborníci z oblasti filozofie a literárnej vedy, aby na medzinárodnej konferencii debatovali o podobách, možnostiach a hraniciach faktuálneho naratívu.

Desať prednášok, hodiny neformálnych rozhovorov, účastníci zo Slovenska, Čiech, Spojených štátov, Brazílie, Holandska a Poľska. To je stručná charakteristika podujatia, ktoré završuje aktivity v rámci posledného roku riešenia projektu VEGA Problematika faktuálneho naratívu. Na konferencii vystúpil s hlavnou prednáškou

Paul Roth z University of California, Santa Cruz, ktorý sa venoval recepcii diela Haydena Whita, enfant terrible úvah o povahe historických narácií. Roth poukázal na skutočnosť, že pre svoje nekonvenčné názory a prístupy možno Whita charakterizovať ako „undisciplined“ a „punished“. V bloku venovanom filozofii histórie sa viacerí účastníci (Jonathan Menezes, Adriaan vandruha vega Veldhuizen, Juraj Šuch, Eugen Zeleňák) zamerali na rôzne aspekty narativistickej filozofie, pričom referenčným bodom im často bola práca Franka Ankersmita. Ďalší vystupujúci predstavili názory iných zaujímavých filozofov, ako napr. Leona Goldsteina (David Černín), Ladislava Kvasza (Rastislav Kostolný), ponúkli analýzu Hérodotových Dejín (Pavol Labuda), prípadovú štúdiu diela z oblasti kontrafaktuálnej histórie (Krzysztof Brzechczyn) či sondu do oblasti epištolárnej literatúry (Juraj Dvorský). Viacerí prednášajúci sa pritom zhodli na tom, že faktuálne rozprávania nielen zachytávajú fakty, ale sú tiež výsledkom tvorivej práce autorov, takže tieto naratívy bývajú nasýtené aj, v istom zmysle, fikčným vkladom.

Téma TASR