Desať vecí, na ktoré sa zamerajte pri kvalitnom online štúdiu

Školský servis, 14. júna 2017 11:06

Nestihli ste v mladosti absolvovať vysokoškolské štúdium dennou formou? Pracujete a máte málo času na štúdium?

Foto: Pixebay.com


Bratislava 15. júna (SkolskyServis.sk) - Ste na materskej dovolenke a maximum času venujete dieťaťu? Ste profesionálny športovec a cestujete po celom svete na zápasy? Máte to ďaleko do školy? Tak potom je tu pre vás online štúdium alebo štúdium cez internet. Na to, aby ste si vedeli vyrať správny program, je potrebné zamerať sa na nasledovné otázky:

1. Som pripravený a vnútorne motivovaný na to, aby som študoval online?
Jednoducho na kvalitné online štúdium si musíte nájsť čas, aj keď plánujete študovať z pohodlia svojho domova alebo kancelárie. Tiež je potrebná sebadisciplína, teda určiť si čas počas dňa, kedy sa budete venovať iba štúdiu a nenecháte sa rozptyľovať okolím, telefonátmi, či statusovaním na sociálnych sieťach.

Foto:


2.Mám dobré pripojenie na internet a mám vhodný počítač?
Kľúčom k úspešnému online štúdiu je tiež vhodné technické vybavenie. Kvalitný notebook alebo počítač a dostatočne rýchle pripojenie na internet sú predpokladmi na to, aby ste si rýchlo a efektívne dokázali sťahovať študijné zdroje, absolvovať webináre, videoprednášky, či ďalšie online aktivity predpísané školou a študijným plánom. Taktiež myslite na to, že cez internet budete „uploadovať“ svoje práce a komunikovať s vyučujúcimi a študentami, takže dbajte o dostatočne kvalitnú techniku, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť.

3. Požadujte od svojej školy technický servis a tiež inštrukcie, ako sa do online štúdia zapojiť.
Vypýtajte si manuály, prípadne žiadajte o video inštrukcie, ktoré vás prevedú úvodnými nastaveniami systému, zorientujú na vzdelávacom portáli a ktoré vás usmernia v prípadoch, kedy si neviete s niečím poradiť. Kvalitná škola disponuje ako technickým personálom, tak diskusnými fórami, kde nájdete všetky odpovede na vaše otázky. Kvalitná škola je predsa tiež o kvalitných službách pre svojich študentov.

4. Online štúdium je tiež o intenzívnej komunikácii.
A to viac ako denné formy štúdia. Prepracovaný online program bude od vás vyžadovať participáciu a zapájanie sa do štúdia, vyučujúci budú očakávať vašu aktívnu účasť, príspevky na diskusnom fóre a zapájanie sa do skupinových projektov. Ak ste slabší v komunikácii, pripravte sa na to, že online program vás bude viesť tiež k efektívnej komunikácii s vyučujúcim a študentami navzájom.

5. Zabudnite na podvádzanie.
To, že ste online neznamená, že škola nevie, čo robíte. Kvalitné online štúdium je tiež o tom, že je schopné vyhodnotiť vašu účasť na ňom, vašu aktivitu, či početnosť diskusných príspevkov. Okrem toho, každá vaša práca, ktorú odovzdáte cez portál je špeciálnym softvérom diagnostikovaná s cieľom overiť jej originalitu. Pozor, softvér porovná vaše dielo s celým internetom, takže plagiáty a kopírovanie z internetu budú pri kvalitne vedenom online štúdiu okamžite odhalené a následne sankcionované.

6. Mám otázku, chcem sa spýtať, neorzumiem látke.
V takom prípade požadujte online konzultáciu so svojim vyučujúcim. Ak vám to čas a vzdialenosť dovoľujú, dohodnite si osobnú konzultáciu na pôde školy počas konzultačných hodín. Kvalitne zabezpečené online štúdium vedú vyučujúci, ktorí sú vyškolení pre vedenie online predmetov a preto sa nebojte ich osloviť. Sú tu nakoniec pre vás.

7. Vyčleňte si dostatok času na štúdium online zdrojov.
Každé kvalitné online štúdium je podporené dostatočným množstvom študijnej literatúry a zdrojov na internete. Okrem toho, tie najkvalitnejšie programy zabezpečujú študentom tiež prístup do online knižníc, kde študent na základe svojho unikátneho hesla získava prístup do svetových databáz zostavených podľa odborov a zamerania štúdia. Mnohé tieto zdroje sú tiež v cudzích jazykoch, najmä v angličtine, čo však prispieva ku kvalite a bohatosti štúdia.

8. Hodnotenie vedomostí.
To, čo sa máte v predmete naučiť určuje sylabus alebo informačný list predmetu. V rámci každého online predmetu budete priebežne a záverečne hodnotený, pričom každé hodnotenie má svoje percentuálne vyjadrenie. Vaša záverečná známka z online predmetu je súborom čiastkových plnení, pričom celý systém hodnotenia je popísaný v sylabe predmetu, prípadne v katalógu alebo študijnom poriadku školy. Na záverečnú skúšku bude potrebné, aby ste sa dostavili v stanovený čas do školy. To je v podstate jedinýkrát, kedy bude od vás škola očakávať vašu fyzickú prítomnosť.

9. Koľko predmetov si mám zapísať za semester alebo trimester?
Všetko závisí od vás a vášho času. Pri akcelerovanom štúdiu si niektorí študenti zapíšu až štyri predmety, inokedy jeden alebo dva. Ak viete, že budete pracovne zaneprázdnený, zapíšte si nižší počet predmetov. Naopak, počas leta si môžete zapísať predmetov viac a dobehnúť sklz. Nezabudnite však na to, že čím menej predmetov si zapíšete, tým dlhšie budete študovať a naopak.

10. Spätná väzba.
Uistite sa, že kvalitný online program vám ako študentovi poskytuje priestor na spätnú vázbu škole. Na konci každého premetu, pri kvalitne organizovanom online štúdiu, budete mať možnosť a priestor na vyjadrenie svojho názoru a spokojnosti/nespokojnosti s predmetom, organizáciou štúdia alebo vyučujúcim. Raz ročne každá kvalitná škola uskutočňuje prieskum spokojnosti študentov, kedy majú študenti možnosť anonymne sa vyjadriť ku kvalite školy, jej programov a vyučujúcich. Využite možnosť spätnej vázby. S kvalitnou a úprimnou spätnou väzbou vie škola pracovať a zlepšovať svoje programy tak, aby reflektovala potreby a záujem študentov.

Vysoká škola manažmentu v spolupráci s City University of Seattle na Slovensku úspešne realizuje online štúdium v slovenskom a anglickom jazyku už viac ako 20 rokov. Bakalárske a magisterské online programy podnikového manažmentu, MBA a Bachelor of Science in Business Administration realizuje škola na platformách Blackboard.com a Moodle. Kvalifikovaný pedagogický zbor, prepracovaný systém štúdia a bohatosť študijných zdrojov sú prepokladom na vaše úspešné zvládnutie online štúdia. Viac informácií na www.vsm.sk.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR