Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu / CityU of Seattle

Branislav Zlocha, 19. októbra 2018 14:10

Vysoká škola manažmentu je progresívna škola s inovatívnymi programami so zameraním na manažment, ktorá sa neuspokojuje len s úlohou teoretickej prípravy kvalifikovaných odborníkov do praxe.

Bratislava 19. októbra (SkolskyServis.sk) - Škola vytvára pre svojich študentov aktívne prepojenie medzi akademickou pôdou a zamestnávateľmi, čím umožňuje absolventom po ukončení štúdia okamžite aplikovať nadobudnuté vedomosti na pracovisku. Vysoká škola manažmentu v spolupráci s americkou City University of Seattle ponúka študijné programy bakalárskeho, magisterského doktorandského a MBA štúdia, pričom študenti môžu využiť tiež kombináciu slovenských a amerických akreditovaných programov a získať ako slovenský, tak americký diplom.
Foto: Branislav Zlocha

Ak sa chcete o štúdiu na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle programs dozvedieť viac, navštívte ju v Deň otvorených dverí v jej budove na Panónskej ceste 17 v Petržalke alebo na Bezručovej 64 v Trenčíne vo štvrtok 25. októbra od 10.00 hodiny. Pozvaní sú študijní poradcovia, rodičia a študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí majú záujem študovať na Vysokej škole manažmentu alebo v programoch americkej City University of Seattle. V tento deň sa budú konať prezentácie študijných programov denného, externého a inovatívneho online štúdia, podmienok prijatia, toho čo sa dá na škole študovať a v akých jazykoch, kto sú vyučujúci na škole a čo všetko môže škola ponúknuť budúcim vysokoškolákom od materiálno-technického zabezpečenia, počítačových laboratórií, knižnice, možností medzinárodnej spolupráce, spoločenských a športových akcií až po štipendiá a možnosti financovania štúdia.

Návštevníci budú môcť počas Dňa otvorených dverí navštíviť aj prednášky, ktoré budú v tento deň na škole prebiehať, čím získajú predstavu o tom, ako vyzerá vyučovanie v slovenských a amerických programoch podnikového manažmentu a “business administration”.

Téma TASR